Enis Berberoğlu fezleke itirazının reddini üst mahkemeye taşıdı

15 Şubat 2021 Pazartesi

CHP’li Enis Berberoğlu, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebini reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulundu.

Fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince “düzeltilecek bir husus olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi sonrasında Enis Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen 9 Şubat tarihli fezlekenin yeniden düzenlenmesine ilişkin ret kararının kaldırılması ve yeniden fezleke düzenlenmesi talep edildi.

“FEZLEKEDE ÜÇ AYRI SUÇ DÜZENLENMESİ HUKUKA AYKIRI”

İtirazda, Enis Berberoğlu’nun “lehine hükmedilen hak ihlali kararları sonrası aleyhe algı ve sonuç yaratacak fezleke düzenlenemeyeceği” vurgulandı. İtirazda, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müvekkilin aleyhine işlem doğuracak şekilde bir suç isnadını üç ayrı suç türü ve üç ayrı sevk maddesine bağlayarak fezleke düzenlemesi hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil edecektir” denildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Berberoğlu hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezasının “Bir gün fazlasına dahi yeniden yargılama aşamasında hükmedilemeyecektir. Haliyle Fezleke’de TCK 329. maddesi dışında bir sevk maddesinin varlığı hukuken kabul edilemez” denildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Anayasa Mahkemesinin Kadri Enis Berberoğlu kararına uymayarak ülkemizin demokratik toplumunu tehlikeye atan, TBMM üyesinin ve seçmenlerinin haklarını 4 ay boyunca haksız biçimde yok sayan, Kadri Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için gerekli işlemleri yapar gibi görünürken 9 Şubat 2021 tarihli fezleke ile bir fiilden üç ayrı suç çıkararak, müvekkillimizi 3 ayrı suçtan birden yeniden yargılamak isteyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti artık objektif tarafsızlıkları yitirmiş olduklarını ispatlamışlardır. Unutulmamalıdır ki, yargıçlar sanıklara karşı husumet içinde hareket edemezler.”

Mahkemeden Enis Berberoğlu’nun fezleke itirazına ret

NE OLMUŞTU?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararları doğrultusunda Berberoğlu’nun yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak 9 Şubat’ta Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Ancak Enis Berberoğlu’nun avukatları 11 Şubat’ta, fezlekede üç ayrı suça yer verildiğini, Berberoğlu’nun sadece Yargıtayca onanmış olan TCK 329. maddesi uyarınca “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” kapsamında yargılanabileceği gerekçesiyle yeniden fezleke düzenlenmesini talebiyle itirazda bulunmuştu.

İtirazı değerlendiren mahkeme ise 12 Şubat’ta oybirliğiyle bu talebi reddetmişti. Mahkeme kararında, “İddianamede cezalandırılması talep edilen kanun maddeleriyle mahkememizce ve istinaf mahkemesince yapılan yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre TCK 328/1, 329/1 ve 330/1. olarak değişkenlik gösterdiği, bu nedenle mahkememizce düzenlenen fezlekeye her üç kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği, suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğu dikkate alınarak fezlekede düzeltilecek bir husus bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine” ifadelerini kullanılmıştı.

“Yeniden yargılanacak Berberoğlu için 60 yıl ceza talep ediliyor”

Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

Benzer Haberler