Yeşil pasaportu alkışlayan Feyzioğlu, baroların yürüyüşüne ‘anlam’ veremedi

20 Haziran 2020 Cumartesi

İktidarın baroları hedef alan seçim sistemi değişikliğine karşı yürüyen 80 baro başkanının yürüyüşe “anlam” veremeyen TBB  Başkanı Metin Feyizoğlu, derin devletle ilişkili olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veremedi.

AKP iktidarının baroların seçim sistemini değiştirerek işlevsizleştirme planına karşı 80 baro başkanı Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” düzenliyor. Yürüyüşe katılmayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. “Derin devletle ilişkili olup olmadığı” yönündeki soruya “Hayır” diyemeyen  Feyzioğlu, “Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir kurumun başkanıyım” ifadeleriyle yanıt verdi.

Metin Feyzioğlu: Süreç gayriresmi olarak yürütülüyor

‘DERİN DEVLETLE İLİŞKİLİ DEĞİLİM’ DİYEMEDİ

Hukuku, avukatların özlük haklarını, insan haklarını savunmak ve baroların eşgüdümünü sağlamak dışında bir görevi bulunmayan TBB Başkanı’nın “Derin devletle ilişkili değilim” diyememesi dikkat çekti.

‘Erdoğan’ın planının arkasında Metin Feyzioğlu var’

Savunma Yürüyüşü’nü hedef alan Feyzioğlu, başkanların Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin Saray’da açıklandığı törene gelmemesini “Külliye’ye neden gelmediniz?” diye sordu.

‘BU YÜRÜYÜŞ GERÇEKTEN YARGI SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN Mİ? DİYE SORDU

30 civarında baronun yürüdüğünü öne süren Feyzioğlu, “Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?” ifadesini kullandı.

İSTANBUL BAROSU’NU GRUP YORUM ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Duraoğlu’nun yürüyüşünü ise konser yasaklarının sona ermesi talebiyle başlattıkları ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’i hedef alarak yanıtlayan Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:,

“İstanbul Baro Başkanı’nın her gün gittiği adliyenin adını taşıyan savcıyı şehit edenleri alkışlayanların arkasından sadece türkülerini söylemek istiyordu, öldürdüler diye o müzik grubunun arkasından ağıt yapması normal mi?”

BAROLAR YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR

İktidarın hedefindeki baroların ‘Savunma Yürüyüşü’ başladı

Öte yandan Feyzioğlu’nun “anlam” veremediği ve hedef aldığı yürüyüşte baro başkanları yağmura ve kötü hava şartlarına rağmen Ankara’ya yürümeye devam ediyor. Giresun Barosu Başkanı sağanak yağmura rağmen yürüdü.

FEYZİOĞLU’NUN UNUTTUĞU GÖREVLERİ

“Türkiye Barolar Birliği’nin Metin Feyzioğlu’nun konuşması boyunca hiç bahsetmediği görevleri ise şunlar:

Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,

Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,

Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek,

Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda, kendilerine ait davaları avukatlar eliyle açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,

Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,

Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,

Adalet Bakanlığının, yargı ve yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adli ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,

Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,

Mahkeme içtihatlarının sistemli bir şekilde toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve yargı mercileri ile işbirliği yapmak,

Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,

Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserlerin meydana getirilmesini teşvik etmek,

Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişilebilmesi için düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,

Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda bulunmak,

Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak,

Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak,

Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.”

ERDOĞAN’I ALKIŞLAYAN FEYZİOĞLU

Her fırsatta Saray’a gitmekten çekinmeyen Metin Feyzioğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Streteji Belgesi’ni açıklarken avukatlara yeşil pasaport verileceğini söyleyince hararetle alkışlamış, bu görüntüler uzun süre gündemde kalarak tepki çekmişti.

 

Benzer Haberler