Siverek’teki katliam meclis gündeminde: Urfa ili bakanlığınızın yetki alanı içinde mi?

20 Haziran 2019 Perşembe

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Siverek’te yaşanan katliamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu, “Urfa ili bakanlığınızın yetki alanı içinde mi?” dedi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Urfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü katliama ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Siverek’te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada

Katliamı gerçekleştirenlerin AKP’nin eski Urfa milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşlerinin de içinde yer aldığı silahlı bir grup olduğunu ve kamu makamları nezdinde siyasi nüfuzlarını kullandıklarını belirten Ersoy, devamında şu ifadeleri kullandı:

‘Siverek’te katliam’ çığlığına ses verin! Bir aileyi yok ettiler. “AKP’li vekil yaptırdı” iddiası

“Bu nedenle yöredeki kamu birimlerinin ve güvenlik güçlerinin, gerek saldırı öncesi gerekse sonrasında, yurttaşlarımızın can güvenliğini sağlama, saldırıyı önleme ve sorumluları yakalayıp adalete teslim etme konusunda kayıtsız, ihmalkâr ve yanlı bir tutum sergilediği de iddia edilmektedir. Nitekim yakın geçmişte yine Şanlıurfa Suruç’da yaşanan benzer olaylarda da, sorumluların cezalandırılması yolunda kayıtsız kalındığı, faillerin korunduğu ve kollandığı iddiaları gündeme gelmiştir.”

Siverek’te 6 kişinin katledildiği olayda tutuklu sayısı 5’e yükseldi

Oya Ersoy, Soylu’ya şu soruları yöneltti:

  1. 15.06.2019 günü yaşanan katliam ile öncesinde de benzer olayların yaşandığı Şanlıurfa İli, bakanlığınızın yetki alanı içinde midir?
  2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda ve ilgili mevzuatında yer bulan; devletin, kişilerin yaşam hakkını, kişi güveliğini korumaya ve hukuk düzenini tesis etmeye yönelik emredici hükümleri, Şanlıurfa ilinde de yürürlükte midir?
  3. Şanlıurfa ilinde, hukuk düzenini tesis etmek, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç teşkil eden eylemleri önlemek ve suç faillerini yakalayıp cezalandırmakla görevli, kamusal bilince ve vicdana sahip bir vali, kaymakam, emniyet ve jandarma amirleri ile kolluk personeli görev yapmakta mıdır?
  4. Vahşice katledilen yurttaşlarımızın yakınları tarafından, gözyaşları ve feryatlar içinde cep telefonu ile çekilen katliam görüntülerini izlediniz mi? Görüntüleri izler izlemez, bu ülkenin İçişleri Bakanı olarak derhal işlem yapılması yönünde yazılı talimat verdiniz mi?
  5. Olayda sorumluluğu bulunan, hukuki ve kamusal görevlerini ihmal ve ihlal eden, açıkça bir katliama seyirci kaldığı görülen sorumlu kamu personeli hakkında gerekli idari ve adli soruşturmalar başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa ne ve neden beklenmektedir?
  6. Yurttaşlarımızın güpegündüz gözler önünde silahlarla katledildiği bir ülkede, bu ülke yurttaşlarının yaşam hakkını dahi koruyamadığınız dikkate alındığında, istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Benzer Haberler