Migros’da tanzimledi

Haber -12 Şubat 2019 Salı

  • Toplam Maliyeti: 7.30 TL

  • Maliyet fiyatı: 6,59 TL

  • Maliyet Fiyatı:3,97

  • Maliyet Fiyatı: 5,22 TL