Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası kabul edildi

15 Nisan 2022 Cuma

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası kabul edildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin feshi için verilen dilekçe İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi. Platformun aile ve toplumu parçalamayı amaç edindiği iddia edildi. Platformun feshi için açılan davanın ilk duruşması 1 Haziran’da yapılacak.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne (KCDP)  fesih talepli davaname, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlandı. Davaname İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi, ilk duruşma 1 Haziran 2022 tarihinde yapılacak.

AİLEYİ VE TOPLUMU PARÇALAMAYI AMAÇLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne dernek hakkında muhtelif şikâyet dilekçelerinin sunulduğu belirtildi. Davanamede yer alan şikayet dilekçelerinin özetinde, “Söz konusu derneğin kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı, yine kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettikleri, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Sebahat Tuncel ve Gülten Kışanak gibi isimlerle birlikte terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yapıldığı” gibi ifadelere yer verildi.

Davanamede, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kayıtlarında sorgulama yapıldığı, sorgulama sonucunda dernek üyelerinden birinin, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Şubesi’nde üyeliğinin bulunduğunun tespit edildiği yer aldı.

“DERNEK AMACININ AHLAKA AYKIRI HALE GELDİĞİ KANAATİ OLUŞTU”

KCDP’nin kapatılmasının talep edildiği davanamede, İl Dernekler Müdürlüğü’ne yapılan şikâyet dilekçelerinin de değerlendirildiği ve derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği kanaatinin oluştuğu kaydedildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin kuruluş amacı içtüzüğünde şöyle tarif ediliyor:

“Başta kadınlar olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin ekonomik, siyasal ve sosyal yaşama aktif olarak katılması amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların yaşam haklarının ellerinden alınmasına, kadınların yaşamın her alanında kendini ifa edememesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasına, cinsel yönelim ve cinsel kimliği nedeniyle lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüellere ayrımcılık yapılmasına, kadın cinayetlerinin ve nefret cinayetlerinin önlenememesine, kadına yönelik şiddetin durdurulmamasına, kadının birey olarak değerlendirilememesine sebep olan uygulamalara karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.”

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ KAMU ADINA TALEP EDİLDİ

Davanamenin devamında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin mevzuata aykırı faaliyet göstererek Dernekler Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenen, “Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamazlar” hükmüne aykırı davranıldığı kaydedildi. Davanamenin sonuç bölümünde, “Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü anlaşılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’nin feshine karar verilmesi kamu adına talep olunur” denildi.

 

İstanbul’da kadın cinayeti! Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp katletti

 

Benzer Haberler