Danıştay Başsavcılığı’ndan İstanbul Sözleşmesi için dikkat çeken görüş

20 Ocak 2022 Perşembe

Danıştay Başsavcılığı’ndan İstanbul Sözleşmesi için dikkat çeken görüş

Aydın’da yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada Danıştay Savcısı İstanbul Sözleşmesi için “Cumhurbaşkanı’nın sözleşmeden çekilme kararı hukuka aykırı, iptal edilsin” görüşünü bildirdi.

Kısa Dalga’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan avukat Lalezar Nergiz ve 12 kadın adına açılan davada, Danıştay Savcısı görüş bildirdi.

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil, Danıştay Başsavcılığı adına Danıştay 10. Dairesi’nde görülen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline ilişkin davada görüşünü Daireye iletti.

Savcı Mucukgil, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Anayasa’nın 87 ve 90. Maddesi dikkate alındığında Cumhurbaşkanının çekilme kararına dayanak gösterilen 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Cumhurbaşkanına temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerden çekilme yetkisi vermeyeceği görüşünü dile getirdi.

Danıştay Başsavcılığı adına Daire’ye gönderilen 6 Ocak 2022 tarihli görüşte şöyle denildi:

“Usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasının durdurulması ve sona erdirilmesi hususlarında Cumhurbaşkanına tanıdığı sınırlı yetki dikkate alındığında sözü edilen sözleşmenin feshedilmesine ilişkin olarak verilen 19 Mart 2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu kararın iptali gerektiği düşünülmektedir.”

HABERİN KAYNAĞI

Ortaçağ zihniyetine dönüş! Erdoğan imzaladı Türkiye ‘İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi: Sosyal medya ayağa kalktı!

Benzer Haberler