CHP’li Mahmut Tanal’dan internet gazetecileri için teklif!

11 Kasım 2019 Pazartesi

CHP’li Mahmut Tanal’dan internet gazetecileri için teklif!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, internet gazetecilerine basın kartı verilmesi ve bu kişiler hakkında dava açma süresinin 6 ayla sınırlandırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Teklifte, süresiz bir yayın olan internet yayınlarının diğer süresiz yayınlarla aynı statüde olmasının Anayasal ve yasal haklar açısında zorunlu bir gereklilik olduğu savunuldu. Tanal’ın sunduğu teklif kabul edilirse internet gazetecilerine basın kartı verilecek, internet gazetecileri aleyhinde açılacak davalar için zaman aşımı 6 ay olacak. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, internet gazeteciliğinin 5187 Sayılı Basın Kanunu kapsamına alınması amacıyla bir kanun teklifi hazırladı. TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte, internet ortamında yayıncılık faaliyetleri yürüten habercilerin statülerinin diğer basın mensuplarıyla eşit duruma getirilmesi gerektiği belirtildi.

Teklifte, süresiz bir yayın olan internet yayınlarının diğer süresiz yayınlarla aynı statüde olmasının Anayasal ve yasal haklar açısında zorunlu bir gereklilik olduğu savunuldu.
Değişiklik teklifiyle ayrıca, eser sahiplerine açılacak davalarda sürenin, diğer süresiz yayınlarda olduğu gibi 6 ay ile sınırlandırılması öngörüldü.

Tanal, sunduğu dilekçede, “5187 Sayılı Basın Kanunu’nun internet üzerinden yapılan yayımları ve internet gazeteciliğini düzenlemek noktasında eksik kaldığını ifade ederek, “5187 Sayılı Basın Kanunu’nda “Tanımlar” maddesinde yapılacak olan değişiklik ile öncelikle internet yayınının kanun kapsamına girmesinin sağlanması gerekmektedir. Basın Kanunu’nun teklif edilen değişiklik öncesi yapmış olduğu tanımlardan gerekse de emsal yargı kararlarından anlaşıldığı üzere internet yayınları süresiz birer yayındırlar. Nitekim süreli yayınların “düzenli aralık” şartını sağlamamakta ve yine süreli yayınlara göre internet yayınları daha esnek birer yayın olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadelerine yer verdi.

DAVA AÇMA SÜRESİ 6 AYLA SINIRLANDIRILSIN

5187 Sayılı Basın Kanunu kapsamında internet gazeteciliği ve internet yayınları süresiz yayınlar arasına sokularak, yayınlanan eserler ve eser sahiplerinin korunması için açılacak davalarda diğer süresiz yayınlar gibi 6 aylık bir dava süre öngörüldüğünü ifade eden Tanal, sunduğu dilekçede şunları söyledi:

“Bu sürenin öngörülmesi ile gerçekten hukuka aykırılıklar taşıyan eserlerin halen yargılanabilmesi devam edebilecek iken yayınlanmış eserlerin eser sahipleri üzerinde birer baskı unsuru olarak görülmesinin ve uygulanmasının önüne geçilmek istenmektedir. Ayrıca herhangi bir gerekçe ile; yayımlanması tarihinde yıllar sonra şikayete ve davaya konu edilen internet yayımları aynı zamanda 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 2. Maddesi ile güvence altına alınan “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” ifadesine de aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim TMK 2. Maddesi kapsamında düzenlenen “Dürüstlük Kuralı”na açıkça aykırıdır. Bu bağlamda yıllar sonra yalnızca baskı kurmak için açılan bir ceza davasında iddia makamı tarafından Dürüstlük Kuralının ihlal edildiğinden ve hakkın kötüye kullanıldığından bahsetmek pek tabii mümkün olacaktır. Bu uygulamanın önüne geçilmesi ve hakkın kötüye kullanılmasının engellenmesi maksadıyla bu kanun değişikliği teklif olunmuştur.”

SEKTÖRDEKİ GAZETECİLERE BASIN KARTI VERİLSİN

İnternet ortamında gazetecilik ve habercilik faaliyeti gösteren, bu konuda emek ve mesai harcayan emekçi basın mensuplarının da yine aynı şekilde 5187 sayılı kanun kapsamında ‘gazeteci’ olarak tanımlanması ve bu konuda aradaki statü ve hukuki tüm farkların giderilmesinin gerektiğini belirten Tanal, “Basın Kartı Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılarak internet gazeteciliği faaliyetinde bulunan gazeteci ve habercilerin de yasal haklarının düzenlenerek Basın Kartı hususunda düzenlemeler yapılması gerekmektedir” dedi.

Kaynak: Independent Türkçe

Benzer Haberler