Bir yan etki daha! Koronavirüs depresyona yol açıyor!

8 Nisan 2021 Perşembe

Bir yan etki daha! Koronavirüs depresyona yol açıyor!

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs geçiren kişilerin 3’te 2’sinde anksiyete ve depresyon görülme riski arttı.

Bir yılı aşkın bir süredir dünyanı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sosyal ve ekonomik alanla da önemli bir sağlık sorununa dönüşmüş durumda. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma durumu gözler önüne serdi.

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre, Covid-19 geçiren kişilerdeki ruhsal tabloyu ortaya koyan “Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği ile Olayların Etkisi Ölçeği” araştırmada, Covid-19 hastalarının yüzde 63.8’inde anksiyete, yüzde 62.5’inde de depresyon puanının normal sınırın üzerinde olduğu tespit edildi. Özgeçmişinde psikiyatrik bozukluk öyküsü olan kişilerin yüzde 90.5’inde Covid-19 ile birlikte depresyon saptanırken, bu grupta anksiyete saptananlar ise yüzde 81 oldu.

BİTMEYEN ÖYKÜ

Bilim insanları Covid-19’un yalnızca tıbbi değil sosyal ve ekonomik alanlarda da hızla önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştüğüne dikkat çektiği araştırmada, tedaviye güven düzeyi arttıkça orta-ağır depresyon ve anksiyete oranın azalma eğiliminde olduğu görüldü. Araştırmada şu tespitlere yer verildi:

“Tedaviye güvenmeyen grupta hem depresyon hem anksiyete yüzdesi yüzde 85.7, tamamen güvenenlerde ise sırasıyla yüzde 48.6 ve yüzde 43.2 olarak bulunmuştur. Covid-19 bireyler için akut stres, depresif belirtiler ve anksiyete belirtilerinin artmasına neden olan bir durum. Psikiyatrik belirti öyküsü, pandeminin yarattığı stresten etkilenmeyi arttıran bir etmen.”

NÖROLOJİK RAHATSIZLIK YAŞIYOR

ABD’de yapılan başka araştırmada Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmayla benzer sonuçları ortaya koydu. Araştırmaya göre, Covid-19 bulaşan her 3 kişiden 1’inin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. The Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD’den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Covid-19’a yakalananların yüzde 34’ünde enfekte olduktan sonraki 6 ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi. Hastaların yüzde 17’sinde yaygın biçimde “anksiyete” görülürken, yüzde 14’üne “duygudurum bozukluğu” teşhisi kondu. Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı. Covid-19’a rastlanan her 50 kişiden 1’inde ise beynin kan damarlarında daralma nedeniyle “iskemik inmesi” görüldü.

Benzer Haberler