Aşı varsa çocuk var

24 Nisan 2019 Çarşamba

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), aşı haftası nedeniyle bir bilgilendirici video yayınladı. Dernek, “Aşı varsa çocuk var” başlığıyla yayınladığı videoda, doktorlar, aşılamanın çocukları korumasına dikkat çekiyor.

İSTAHED tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

AŞI KARARSIZLIĞI BEBEKLERİMİZ VE HALKIMIZIN HAYATINI TEHDİT ETMEKTEDİR

Birinci Basamak Sağlık Hizmet sunucularının en önemli görevi koruyucu hekimliktir. Aile hekimliğinde çocukluk çağı aşılamaları, erişkin aşılamaları ve risk gruplarının aşılamaları rutin olarak yapılmaktadır. Türkiye’deki meslektaşlarımızın yoğun çabası ile aşı oranlarımız gelişmiş ülkelerdeki oranların da üzerine çıkmıştır.

DSÖ 2013 karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasında Dünya ortalaması %83, Avrupa bölgesi %94, Türkiye ise %97 bulunmuştur. Bu büyük bir başarıdır.

İSTAHED OLARAK AŞI KARARSIZLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TOPLUMU BİLGİLENDİRİCİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ

Dünyada aşılama adı altında ilk uygulama 18. Yüzyılın sonlarında çiçek aşısının modern anlamda yapılmaya başlanması ile ortaya çıkmıştır ve aşılama, günümüze gelindiğinde, etkinliği ve güvenilirliği defalarca kanıtlanmış en başarılı halk sağlığı uygulaması haline gelmiştir. Tarihte ilk uygulanmaya başlayan çiçek aşısı sayesinde çiçek hastalığı tüm dünyada tamamen yok edilmiş ve günümüze kadar milyonlarca ölüm, sakat kalım aşı sayesinde önlenmiştir. Toplu yaşamın kaçınılmaz bir kültür haline dönüşmesi ve küresel anlamda seyahat olanaklarının sınırsız hale gelmesi sonucu bulaşıcı hastalıklar tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilme özelliği ile önemli sağlık sorunları arasında yerini almış, ancak aşılama sayesinde yaşamı etkileyen küresel bir tehdit olmaktan uzak kalmayı başarmıştır. Dünya genelinde yapılan kızamık, çocuk felci, hepatit, zatürre, menenjit gibi birçok aşı sayesinde her yıl 3 milyon ölümün önüne geçilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni aşılarla birlikte aşılama hizmetlerinin tamamen uygulanır hale gelmesi sayesinde ise 2011-2020 yılları arasında toplam 26 milyon hayatın daha kurtarılabileceği bildirilmiştir. Ülkemizde tüm çocukların ve risk grubunda bulunan yetişkinlerin tamamına erişilmesi ve aşılanması hedefi başarılı bir şekilde yürütülmekte olup aile hekimleri, aşı uygulayıcı birim olarak başarının en önemli mimarı halindedir. Günümüzde internetin yaygın kullanımı, bilgiye hızlı erişim ve sosyal medyanın yaygın kullanımı aynı zamanda yoğun bir bilgi kirliliğine yol açarak, aşılama gibi hiç tartışılmayacak bir konuda dahi halkımızı, çocuklarımızın sağlığını korumak ve gözetmekle yükümlü ebeveynlerimizi olumsuz anlamda etkileyebilmekte, aşılamaya duyulan güven konusunda tereddüte sebebiyet verebilmektedir. Kamuoyunda yaşanan bu tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak, aile hekimlerine aşı uygulama pratiğinde yön vermek, aynı zamanda halkımıza doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında yardımcı olmak hedeflenmiş ve 2018 yılında “Aşı Çalışma Grubu” kurulmuştur. Yine derneğimiz İSTAHED’in ve gönüllülük esasıyla, ekip ruhuyla çalışan aşı çalışma grup üyelerinin değerli katkıları sayesinde “www.asinedir.com” adresi ile web sitesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu web platformunda, aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde halkımıza yönelik aydınlatıcı bilgiler, bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verilmiştir. Sağlığımızla ilgili en sağlıklı ve en kolay ulaşılabilir bilgi kaynağımız aile hekimlerimiz iken, tüm hayatımız boyunca ihtiyacını duyduğumuz, bizi hastalıklardan koruyan aşılar hakkında da en güvenilir bilgi kaynağımız yine aile hekimlerimizdir. Aşı konusunda birinci ağızdan ve güvenilir bilgi kaynağınız www.asinedir.com tüm halkımıza hayırlı olsun.

Aşılara ve bilimsel kanıtlara inanan biz Aile Hekimleri, aşı karşıtlığı olayından tedirginiz. Halkımızı bilgilendirmeye bilim çerçevesinde iknaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan aşı zorunluluğu ile ilgili kanun talep ediyoruz.

Çocuklarımız, yaşamlarını riske edebileceğimiz varlıklar değildir.

AŞI HAYAT KURTARIR!

Biliyoruz ki; Birliğimiz En Büyük Gücümüzdür.

AŞI NEDİR WEB SAYFASI TANITIMI

Dünyada aşılama adı altında ilk uygulama 18. yüzyılın sonlarında çiçek aşısının modern anlamda yapılmaya başlanması ile ortaya çıkmıştır ve aşılama, günümüze gelindiğinde, etkinliği ve güvenilirliği defalarca kanıtlanmış en başarılı halk sağlığı uygulaması haline gelmiştir.

Tarihte ilk uygulanmaya başlayan çiçek aşısı sayesinde çiçek hastalığı tüm dünyada tamamen yok edilmiş ve günümüze kadar milyonlarca ölüm, sakat kalım aşı sayesinde önlenmiştir.

Toplu yaşamın kaçınılmaz bir kültür haline dönüşmesi ve küresel anlamda seyahat olanaklarının sınırsız hale gelmesi sonucu bulaşıcı hastalıklar tüm dünyaya kolaylıkla yayılabilme özelliği ile önemli sağlık sorunları arasında yerini almış, ancak aşılama sayesinde yaşamı etkileyen küresel bir tehdit olmaktan uzak halde kalmayı başarmıştır.

Dünya genelinde yapılan kızamık, çocuk felci, hepatit, zatürre, menenjit gibi birçok aşı sayesinde her yıl dünya genelinde 3 milyon ölümün önüne geçilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni aşılarla birlikte aşılama hizmetlerinin tamamen uygulanır hale gelmesi sayesinde ise 2011-2020 yılları arasında toplam 26 milyon hayatın daha kurtarılabileceği bildirilmiştir.

Ülkemizde tüm çocukların ve risk grubunda bulunan yetişkinlerin tamamına erişilmesi ve aşılanması hedefi başarılı bir şekilde yürütülmekte olup aile hekimleri, aşı uygulayıcı birim olarak başarının en önemli mimarı halindedir.

Günümüzde internetin yaygın kullanımı, bilgiye hızlı erişim ve sosyal medyanın yaygın kullanımı aynı zamanda yoğun bir bilgi kirliliğine yol açarak, aşılama gibi hiç tartışılmayacak bir konuda dahi halkımızı, çocuklarımızın sağlığını korumak ve gözetmekle yükümlü ebeveynlerimizi olumsuz anlamda etkileyebilmekte, aşılamaya duyulan güven konusunda tereddüte sebebiyet verebilmektedir. Kamuoyunda yaşanan bu tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla İstanbul Aile Hekimliği Derneği olarak, aile hekimlerine aşı uygulama pratiğinde yön vermek, aynı zamanda halkımıza doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında yardımcı olmak hedeflenmiş ve 2018 yılında “Aşı Çalışma Grubu” kurulmuştur. Yine derneğimiz İSTAHED’in ve gönüllülük esasıyla, ekip ruhuyla çalışan aşı çalışma grup üyelerinin değerli katkıları sayesinde “www.asinedir.com” adresi ile web sitesi kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu web platformunda, aşı ile önlenebilir tüm hastalıklar hakkında açık ve kolay anlaşılır şekilde halkımıza yönelik aydınlatıcı bilgiler, bu hastalıklardan korunma ve aşılanma önerilerine yer verilmiştir.

Sağlığımızla ilgili en sağlıklı ve en kolay ulaşılabilir bilgi kaynağımız aile hekimlerimiz iken, tüm hayatımız boyunca ihtiyacını duyduğumuz, bizi hastalıklardan koruyan aşılar hakkında da en güvenilir bilgi kaynağımız yine aile hekimlerimizdir. Aşı konusunda birinci ağızdan ve güvenilir bilgi kaynağınız www.asinedir.com tüm halkımıza hayırlı olsun.

 

Benzer Haberler