Sağlık çalışanları grevde! ‘Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz’

Yayın tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 10:57 am - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 4:59 pm

Hekimler ve sağlık emekçileri ekonomik kriz ve yoksullaşmaya, ağır çalışma koşullarına karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) öncülüğünde grev başlattı. Ankara, İstanbul ve Manisa gibi bir çok ilde başlayan grevlerde sağlıkçılar: ‘Ekmeğimiz ve sağlığımız için g(ö)revdeyiz’ diyor.

Sağlık personelleri özlük haklarının iyileştirilmesi ve emeklerinin karşılıklarını almak için Türk Tabipler Birliği başkanlığında grev yapacağını günler öncesinden duyurmuştu. İstanbul, Ankara, Manisa, Diyarbakır, Kars, İzmir, Bursa, Gaziantep ve daha birçok ilde haklarını arayan sağlıkçılar, “Yoğun bakım, yatan ve acil durumda olan hastaların tedavilerinin aksamayacağı şekilde önlemleri alınmıştır, biz oyalama değil hakkımızı istiyoruz” dedi. Sağlıkçılar, vatandaşlara da acil durumlar haricinde hastaneye gitmemeleri ve konuya destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Grevde olan sağlıkçıların hükümetten beklentilerin yazılı olduğu bildiri şu şekilde:

NE İSTİYORUZ?

• İnsana yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı ISTIYORUZ!
• Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi ISTIYORUZ!
• Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa ISTIYORUZ!
• Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini ISTIYORUZ!
• Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi ISTIYORUZ!
• Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşın çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini ISTIYORUZ!
• Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını ISTIYORUZ!
• Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi ISTIYORUZ!
• İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini; işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını İSTİYORUZ!
• KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden ah konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını İSTİYORUZ!


 

 

 

Kılıçdaroğlu’ndan AKP iktidarına 7 maddelik sağlık çalışanı çağrısı!

Sağlıkçılardan hükümete ‘kulak muayenesi’