İlim Yayma Vakfı’ndan tuhaf Süleymaniye açıklaması

Yayın tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 3:27 pm - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 3:27 pm

Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan inşaatın İlim Yayma Vakfı’na ait olduğu ortaya çıkmıştı. Vakıf konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada olumsuz sosyal yapının azaltılması için inşaat yapıldığı ifade edildi.

İstanbul’un simgelerinden biri olan Süleymaniye Camii önünde yükselen inşaatın İlim Yayma Vakfı’na ait olduğu ortaya çıktı. İBB yetkilileri sorumluları göreve davet ederken inşaatın durdurulması için harekete geçeceklerini söyledi.

İlim Yayma Vakfı ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, inşaatın yapıldığı bölgede bulunan binanın şu anki binadan daha büyük olduğu ifade edildi. ‘Olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçladık’ ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

“Vatana ve millete faydalı olabilecek iyi insanlar yetiştirmek” misyonuyla yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösteren İlim Yayma Vakfı, İstanbul İli Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi Fetva Yokuşu’nda yurt yapılması koşuluyla iki hayırsever tarafından bağışlanan Fetva Han isimli iş hanını, bağış amacına uygun olarak inşa etmek için Nisan 2020 tarihi itibariyle yıkarak yurt inşaatına başlamıştır. Söz konusu bina, yıkılmadan önce tek kütle halinde ticari amaçla kullanılan binadan yaklaşık %20 daha küçük inşa edilmiştir. Vakfımız, ticari olarak kullanılması halinde yüksek tutarda gelir elde edilebilecek bir taşınmazı yıkıp yerine yurt projesiyle bölgedeki olumsuz sosyal yapıyı nispeten azaltmayı amaçlamıştır.

“SÜLEYMANİYE MİMARİ SİLÜETİNE UYGUN BİR ÇALIŞMA YAPMIŞTIR”

Yurt inşaatının yapıldığı alan Süleymaniye Camii ve Çevresi Dünya Miras Alanı’nda kalması nedeniyle, yurt uygulama projemiz Fatih İlçesi Demirtaş Mahallesi 494 ada tescilsiz 1 parsele ilişkin İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 18.7.2019 tarihli 4134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yenileme ve onaylı avan projesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Projenin, kurul tarafından 4135 sayılı karar ile uygun bulunarak ilgili belediyenin denetiminde inşaatın gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yurt inşaatı, hukuk sınırları çerçevesinde, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili belediye tarafından belirlenmiş imar planına ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmekte iken sosyal medya ve mecralarda söz konusu yurt inşaatına ilişkin bazı resimler paylaşılmıştır. İnşaatın, Süleymaniye Camii’nin siluetini kapattığı yorumları ve tartışmaları yapılmıştır.

Vakfımız, kapalı alan ve yükseklik itibariyle yapının eski haline ve çevresindeki binalara göre daha yatay, Süleymaniye mimarî siluetine uygun bir çalışma yapmıştır. Bu bağlamda kamuoyundaki tartışmaları gidermek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara çağrımızdır:

“Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi bu ruhun korunmasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz.”
Vakfımızın bu çağrısının Süleymaniye Külliyesi ve çevresine ilişkin imar planı ve yenileme avan projelerinin tadilatına öncülük yapması ve Süleymaniye bölgesinde üçüncü kişilerce yapılacak yeni inşaatlara iyi bir örnek olması temennisiyle…
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İBB, Süleymaniye’deki inşaat için harekete geçti