İçişleri ve Emniyet’ten Danıştay’a itiraz! Görüntü kaydı alınmasını engellemek hukuksuz değil

21 Aralık 2021 Salı

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “toplumsal olaylarda ses ve görüntü kaydı” alınmasını engelleyen genelgesi Danıştay tarafından hukuksuz bulunmuştu. Danıştay’ın kararına itiraz edildiği bildirildi.

Danıştay 10. dairesi, Emniyet genelgesi ile kararlaştırılan toplumsal olaylarda halkın kamera ile görüntü çekmesinin yasaklanmasının haberleşme hürriyetini kısıtladığına hükmetmiş, oy birliği ile alınan kararda bu kararı ancak kanunla yapılabileceği belirtilmişti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla yayınlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verilmişti. Genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” savunulurken, ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Danıştay 10. Dairesi’nin, toplumsal olaylarda halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair oy birliği ile verdiği yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, 16 Aralık’ta söz konusu karara itiraz etti. Danıştay İdari Daireleri Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere kaleme alınan ve Danıştay 10 Dairesi’ne iletilen dilekçede, kararın kaldırılması talep edildi. Dilekçede şunlar öne sürüldü:

“SOSYAL MEDYADA YAYINLANMASI İHLALDİR”

“Genelge ile Anayasa ve haberleşme özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir husus düzenlenmemiştir. Amaçlanan sadece polisin görevini engelleyici şekilde hareket edilmesi halinde personelin yetki ve haklarının bulunduğu ifade edilmesidir. Genelgenin ‘basın hürriyeti’ni sınırlayıcı düzenlemeler içerdiği şeklinde gerekçeler gerçeğe uygun değildir. Üçüncü kişilerin olayların yalnızca bir boyutunu kayıt altına alarak ya da değiştirerek, kişisel menfaatlerle sosyal medyada yayınlamalarının gerek personelimiz gerekse vatandaşlarımız için Anayasa ve mevzuatta yer alan tüm bu sınırların ve sorumlulukların ihlali sonucunu doğuracağının belirtilmesi ve personelimize bu ihlaller karşısında yasal haklarının hatırlatılması amacıyla personelimizi bilgilendirir nitelikte ‘ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu genelge düzenlenmiştir.

“YAKINDAN ÇEKİM POLİSİ ENGELLER”

Kamuya açık bir yerde bir olaya müdahale eden, yetkisini kullanan polisi engellemek, cep telefonu ile çekim yaparken polise müdahale etmek, çok yakın bir yerden çekim yapmak suretiyle polisin görevini yapmasını engellemek amacını taşıyan çekimler ile ortada toplumsal bir olay veya suça konu olabilecek fiil olmaksızın ses ve görüntü kaydının alınması eylemlerinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarına vücut verdiği tartışmasızdır.

“POLİS HEDEF HALİNE GELEBİLİR”

Polisin müdahale ettiği olaylarda olayın tarafın olmayan 3. şahıslar tarından alınan ses ve görüntü kaydının polisi hedef haline getirebileceği aşikârdır. Modern dünyada, sosyal medya vasıtaları aracılığıyla bilgi paylaşımının artmasının yanında elde edilen verilerin değiştirilerek veya yönlendirilerek suç örgütlerine kolaylıkla servis edilebileceği görülmektedir. Bu nedenle görevi gereği olaya müdahale eden bir polisin müdahalesi orantılı dahi olsa, yalnızca silah kullanırken bile görüntü altına alınması toplumsal infial yaratabilecek şekilde kitlelere ulaştırılabilmektedir. Açıklanan nedenlerle genelgenin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılması gerekmektedir.”

İÇİŞLERİ’NİN DİLEKÇESİ

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Danıştay 10.Daire Başkanlığı’na gönderilen dilekçede, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sunduğu dilekçe ile neredeyse tıpa tıp aynı ifadeler kullanıldığı görüldü. 17 Aralık’ta gönderilen dilekçede, “yürütülmesinin durdurulmasına” ilişkin kararının kaldırılması talep edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu genelgenin gazetecileri etkilemeyeceğini söylese de çok sayıda gazeteci, genelge bahanesiyle, keyfi şekilde gözaltına alınmıştı.

AKP’liler çöpten ekmek toplamayı savundu! Onlar keyiften yapıyor

Benzer Haberler