‘Özel sağlık kurumları, ciroları azaldığı için Kovid-19 hastası bakmıyor’

19 Ağustos 2020 Çarşamba

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yeni tip koronavirüs salgınında son duruma ilişkin, “Son zamanlarda hastanelerde yer bulunmadı ve hatta sedye üzerinde hasta tedavi edildiği haberleri var. Bunun temel nedenleri arasında hastanelerin yoğun bakım yataklarını en çok para kazandıran hizmet olarak görmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 29 Haziran 2020’ tarihinden itibaren özel hastanelere Kovid-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesi yer almaktadır” dedi.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yeni tip koronavirüs salgınında son durumla ilgili merak edilenleri cevapladı.

‘HASTANELER, YOĞUN BAKIMLARI EN ÇOK PARA KAZANDIRAN HİZMET ALANI OLARAK GÖRÜYOR’

Hastanelerin  işletmeleri yoğun bakım servislerini en çok para kazandıran hizmet alanı olarak gördüğünü söyleyen iki doktor, “Yoğun bakım hizmetlerinde özel sektör ağırlığı fazladır. Sağlık Bakanlığı adeta özel sağlık sektörüne meydanı bırakmış görünmektedir. AKP iktidarının ekonomik güdülerle 1 Haziran sonrası epidemiyolojinin yol göstericiliğinden yoksun bir şekilde erkenden aceleci, kontrolsüz olarak açılma süreci başlatması Kovid-19 salgınının ne yazık ki kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlemesine yol açmaktadır. Pandemi ile mücadele bireysel sorumluluğa bırakılmıştır. Tüm çalışanların çalışma koşulları giderek zorlaşmakta, sağlık ve yaşam hakları konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SAĞLIK BAKANI SALGINI TWİTTER VE WEB VERİLERİNE SIĞDIRMAK İSTİYOR’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, salgına ilişkin verileri ve bilgilendirmeleri Twitter ve web sayfasından paylaşılan tek bir tabloya sığdırmak istediğini anlatan doktorlar, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayısını tablodan kaldırmış olsa da bazı illerimizde hastalara yoğun bakım servislerinde yatak bulunmaması sorunu ortadan kalkmamıştır. Bugün birçok ilde yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedenleri arasında hastane işletmelerinin bu yatakları en çok para kazandıran hizmet olarak görmesi,  yoğun bakım servislerine endikasyonsuz hasta yatışları ve yataklarının akılcı kullanılmaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 29 Haziran 2020’ tarihinden itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini iptal etmesi yer almaktadır” dedi.

‘SGK’NIN HASTANELERE YOĞUN BAKIM YATIŞLARI İÇİN FAZLA ÖDEME UYGUNSUZ HASTA YATIŞINA YOL AÇTI’

“SGK’nın hastanelere yoğun bakım yatışları için normal yatışlara göre çok daha fazla miktarda ödeme yapması yoğun bakım yataklarının yaklaşık yüzde 20-30’unda uygun olmayan hastaların yatırılmasına yol açmıştır”  diyen doktorlar, şu tespitleri yaptı:

“Gerek yoğun bakıma endikasyonsuz yatış, gerekse yoğun bakım ihtiyacı kalmamasına rağmen bazen uzamış hasta yatışları “gerçek yoğun bakım hastası” için yatak bulunamaması sorununa neden olabilmektedir. Ülkemizde 24 bin 965’i erişkin olmak üzere toplam 39 bin 279 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı 2020 bütçe sunumu verilerine göre; toplam yoğun bakım yataklarının yüzde 42,9’u Sağlık Bakanlığı, yüzde 41,3’ü özel hastaneler, yüzde 15,6’sı üniversite hastanelerinde yer almaktadır. Oysa toplam yatak kapasitesi içinde özel hastanelerin payı yüzde 21,6, Sağlık Bakanlığı’nın payı yüzde 60,2, üniversite hastanelerinin payı ise yüzde 18,1’dir.

“Yoğun bakım üniteleri salt fiziksel altyapıya göre tescillenmektedir. Nitelikli yoğun bakım çalışanı ve özellikle yoğun bakım uzmanı bulunup bulunmadığı, sunulan hizmetin kalitesi ve yatan hasta sonuçları bu ünitelerin değerlendirilmesinde parametre olarak kullanılmamaktadır. Bu durum gerek kamuda gerekse özel hastanelerde gelişigüzel yoğun bakım servislerinin açılmasına yol açmaktadır. Kazanç hedefiyle niteliğe bakılmaksızın arttırılmış yoğun bakım yatak sayıları özellikle pandemi döneminin başlangıcında iktidar tarafından siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır.”

‘PANDEMİDE YOĞUN BAKIM ÜCRETLERİ ARTTIRILDI’

“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu-özel tüm hastanelere yoğun bakım yatışları için normal yatışlara göre çok daha fazla miktarda ödeme yapmaktadır. Tüm sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin ücretlendirme ve diğer hususlar için SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanmakta ve bu tebliğ çerçevesinde sağlık giderleri karşılanmaktadır.
KOVID-19 olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için özel sağlık kuruluşlarında ilave ücret alınmasına dair ve pandemi tedavisine yönelik ilaçlar için SUT düzenlemesi yapılması gerekmekteyken, salgının başlangıcında bu düzenlemeler gerçekleşmemiştir. Ancak 4 Nisan – 9 Mayıs 2020 tarihlerinde SUT’ta değişiklik yapılmasına dair üç adet tebliğ Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 04 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yoğun bakım tedavisinde sadece pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde (EK-2/C) pandemi bakım hizmeti paket ücreti belirlenmiş ve yoğun bakım ücretleri artırılmıştır.”

PANDEMİ BAKIM HİZMETİ FİYAT ÜCRETİ

3’üncü basamak hastanelerde yoğun bakım ünitesinde 1 günlük bakım için paket fiyat ücreti (Sadece pandemi süresince günde bir adet faturalandırılır). 3’üncü basamak bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yatan COVİD-19 tanılı hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 1902 TL’dir. Fatura bedeli SGK tarafından ödenmektedir. (Paket fiyata tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahildir).

‘AKP ve SGK’ya GÖRE SALGIN 1 HAZİRAN ‘DA BİTTİ’

AKP ve SGK’ya göre, salgının 1 Haziran’da bittiğini söyleyen doktorlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “29 Haziran’da özel sağlık kurumlarının pandemi bakım hizmeti ödemelerini bir duyuru ile iptal etmiş, böylece salgının kontrol altına alındığını algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kamu hastanelerine ve kamu üniversite hastanelerine pandemi bakım ücreti ödenirken, özel sağlık kurumlarına ve vakıf üniversite hastanelerine pandemi bakım ücretini kesilmesi beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir.

‘ÖZEL SAĞLIK KURUMLARI CİROLARI AZALDIĞI İÇİN KOVİD-19 HASTASI BAKMIYOR’

“SGK’nın özel hastane medulla sisteminde yayımladığı ‘’SUT eki EK/C listesinde yer alan birinci, ikinci ve üçüncü basamak pandemi bakım hizmeti işlem kodları, medulla hastane sisteminde işlem tarihi 29.06.2020 tarih itibari ile pasiflenmiştir’’ duyurusu ile özel hastanelerin pandemi bakım hizmeti ödemeleri iptal edilmiş oldu. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Vatandaş bundan sonra covid-19’da özel sektörü bir tercih olarak kullanamayacak. Geldiğinde cebinden de ödemeyecek çünkü özel sektör bu fiyatları alamayacak. Sürekli zarar ederek hasta bakamayız. Genellikle acil şartlarda gelir koronavirüs hastaları. Özel sektör bunun için bir ekipman bulunduramayacağı, ilacı karşılayamayacağı için doğal olarak hasta alamayacak. Kamu hastaneleri bakacak’ demiştir. SGK fatura tutarı analizine göre etkilenme özelden çok devlet ve üniversite hastanelerinde olmuştur. SGK 2020 Nisan sağlık istatistikleri sağlık hizmet sunucusu fatura tutarı analiz bilgilerine göre, 2019 ilk 4 ay ile 2020 ilk 4 ay değişim oranına bakıldığında ciroları eksiye düşen özel hastaneler değil devlet ve üniversite hastaneleri olduğu görülmektedir.”

‘SALGIN DEVAM ETMEKTEDİR’

İki doktor salgının hala devam ettiğini belirterek, önerilerini ise şöyle sıraladı.

  • Nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulacaktır. Bu olağandışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan acilen vazgeçilmelidir.
  • İhtiyaç duyulan illerde pandemi hastaneleri tekrar faaliyete geçmeli ve özel-kamu-üniversite tüm yoğun bakım servislerinde Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile hizmet sunumu yapılmalıdır.
  • Pandemi süresince ve sonrasında SUT dâhil yaşama geçirilecek bütün uygulamalar, yapılacak değişiklikler, tüm toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetini, uygun nitelikte ve ücretsiz almasını sağlayacak yönde olmalıdır.
  • Yıllardır hastalardan %200 ve ötesi ilave ücret alan özel hastanelerin yasaklanmış olmasına rağmen bu salgın döneminde bile vatandaştan ilave ücret talep etmeleri ve salt maliyet/kar odaklı sağlık hizmeti üretmelerini kabul etmek mümkün değildir. .
  • Sorunun muhatabı olan ve sürecin başından beri başını kuma gömen Sosyal Güvenlik Kurumuna çağrımızdır: Bu pandemi döneminde bile vatandaşlardan katılım payı ve ilave ücret talep edilmesine göz yumulurken, neden Hazine’nin sosyal güvenlik ve sağlık fonuna toplanan primlerin ¼ ü oranındaki devlet katkısını ödememesine ses çıkarılmamaktadır.
  • Eğer pandemi döneminde kamu-özel-üniversite tüm hastanelerin içine düştükleri finansal zorluklar çözülmez ise sadece yoğun bakımlar değil tüm servislerde sorun yaşanacağı aşikârdır. İnsan hayatı ve ülkemizin Kovid-19’la mücadelesi Twitter turkuaz tablosuna sığmayacak büyüklükte ve önemdedir.

Benzer Haberler