Avukatların direnişine rağmen 28 maddelik ‘Çoklu baro’ teklifi Meclis’te!

30 Haziran 2020 Salı

Avukatların direnişine rağmen 28 maddelik ‘Çoklu baro’ teklifi Meclis’te!

AKP’nin büyükşehirlerde birden fazla baro kurulmasını öngören 28 maddelik ‘Çoklu baro’ teklifi MHP’nin de imzasıyla Meclis Başkanlığına sunuldu. Baroları bölecek yasa teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonun’da başlayacak. Ankara’da basın açıklaması düzenleyen 30 baro başkanı 3 Temmuz Cuma günü Ankara’da Büyük Savunma Mitingi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Teklife göre avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecek. Her baro, TBB Genel Kurulu’nda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan teklifle ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Özkan’ın verdiği bilgiye göre değişiklik teklifi ile şu düzenlemeler yapılacak:

İstanbul Barosu’ndan Savunma Mitingi

Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecek.

– 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.

– TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulunu görevlendirecek.

– Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecektir. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak.

30 baro başkanı tarih verdi: 3 Temmuz Cuma

– Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır. Buna göre meveut barolar bir numaralı baro olacak.

– Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak.

-Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek.

– Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecek.

– Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecektir.

Adana’da avukatlar polis ablukasını kırdı

BAROLARIN, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDE TEMSİLİ

– Baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmayacak.

– Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek.

Teklifle ilgili bilgiler veren AK Partili Özkan, baroların temsiliyetine ilişkin tablo gösterdi.

TBB’nin 477 delegesinden 138’i İstanbul, 57’si Ankara, 30’u İzmir Barosu seçimlerinde belirleniyor. Üç baronun toplam delege sayısı 225. Teklif yasalaşırsa her baro TBB Genel Kurulu’na baro başkanı ve 3 delege belirleyecek. Ayrıca 5 bin avukat için bir delege verilecek. Bu durumda, mevcut hale göre, 46 bin 52 avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu delege sayısı 13 olacak. Ankara 7, İzmir ise 5 olacak.

– Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak.

– Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacak.

Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır.

Feyzioğlu ‘Saraya yakın olma’ gerekçesini açıkladı

BAROLARIN CMK, ADLİ YARDIM VE BAZI KURUL VE KOMİSYONLARDAKİ GÖREVLERİ

– Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkan tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

– Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüştimla temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacak.

KIYAFET SERBESTİSİ

– Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır.

YENİ AVUKATLARA KESENEK İNDİRİMİ

Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidati) yan oranında ödeyeceklerdir

ERDOĞAN ‘EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ’ DEMİŞTİ

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklama yapan partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki göstermişti. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini iddia eden Erdoğan, “Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

 

Benzer Haberler