AYM’nin Can Atalay kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Yayın tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 1:24 am - Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 1:59 am

AYM‘nin ikinci Can Atalay kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM gerekçesinde karara uymayan Yargıtay‘a Yargıtay kararıyla yanıt verdi.

Yargıtay’ın kararıyla tahliye edilmeyen TİP Hatay Mİlletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin basın açıklaması yapan Anayasa Mahkemesi’nin ikinci ‘hak ihlali’ kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.Yüksek Mahkeme gerekçeli kararında Atalay ile ilgili ilk hak ihlali kararını uygulamayan ve Anayasa Mahkemesi üyelerini Anayasa’ya aykırı davranarak “suç işlemek”le itham eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın açık hükümlerini göz ardı ettiğini vurguladı.

AYM, Yargıtay’ı ‘anayasaya aykırı davranmak’la suçlayarak Can Atalay için son noktayı koydu

Kararda Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlalini denetlerken hangi mercinin bu ihlali gidereceğini belirlemekle de yetkilendirildiğini hatırlattı. Karara rağmen dosyayı Yargıtay’a gönderen yerel mahkemenin de Anayasa’ya aykırı davrandığını belirten AYM, açık biçimde Atalay dosyasını yerel mahkemenin karara bağlamasının zorunlu olduğunu vurguladı. Anayasa koyucunun iradesine aykırı yorum ve uygulama yapıldığını belirten AYM, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının yargısal makamlar tarafından tartışılamayacağının altını çizdi.

YARGITAY’IN KARARIYLA YANIT: AYM KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI TARTIŞMASIZDIR

Gerekçeli kararında süreci ve ilk kararın uygulanmamasının hukuksuzluğunu anlatan AYM, Yargıtay’a da kendi kararıyla yanıt verdi. Yüksek Mahkeme, bireysel başvurular üzerine verdiği kararların Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 28.04.2015 tarihli kararına atıf yaptı:

“Anayasa Mahkemesi’nin diğer kararları gibi, bireysel başvuruları inceleyen bölüm kararları da yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. Bu itibarla Anayasa Mahkemesi’nin emsal niteliğindeki bu kararı karşısında mevcut içtihadların yeniden gözden geçirilmesi gerekmiştir.’ şeklinde açıklandığı üzere Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve içtihadi anlamda yol gösterici niteliği tartışmasızdır.”

KARARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÖZLER ARTIK YEREL MAHKEMEDE

Gözler gerekçeli kararın Resmi Gazete’de birlikte Can Atalay’la ilgili incelemeyi yapacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.

AKŞAM DA YARGITAY’I ‘ANAYASA AYKIRI DAVRANMAK’LA SUÇLAMIŞTI

AYM, akşam saatlerinde de Can Atalay dosyasına ilişkin web sitesinden açıklama yapmış, “Yargıtay’ın Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği kararla şekillenen süreç Anayasa’nın sözüne açıkça aykırı” demişti.

Yargıtay Başkanı’ndan Adalet Bakanı’na dikkat çeken ziyaret

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın avukatları, “müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi” talebiyle Yargıtaya başvurmuştu.

Yargıtayın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine ve Atalay’ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay’ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları yine AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

AYM 21 Aralık’ta, Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti. Yüksek Mahkeme’nin hakkında verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yaptığı ikinci başvuruyu inceleyen AYM, Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile 19. maddesinde güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar vermişti

AYM, Anayasa’nın 148. maddesinde güvence altına alınan “bireysel başvuru hakkı”nın ihlal edildiğine ise oy birliğiyle karar vermişti. Hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, yeniden yargılanmasına başlanması, infazın durdurulması, tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için kararın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar veren Yüksek Mahkeme, Can Atalay’a da 100 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetmişti.

Kaynak: TELE1