Artı TV’de protokol krizi çözüldü

7 Nisan 2021 Çarşamba

Artı TV’de protokol krizi çözüldü

Artı TV ve Artı Gerçek’te çıkan protokol krizinden sevindirici haber geldi. DİSK, DİSK/Basın-İş ve Artı Medya tarafından yapılan ortak açıklamada çalışma barışının sağlanması için gerekli adımlar atıldığı belirtildi.

Protokol krizi haberleriyle gündeme gelen Artı Medya’da emekçileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Basın-İş ve Artı TV/Artı Gerçek yönetimi arasında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun garantörlüğünde yürütülen görüşmelerde olumlu tutum gösterildiği ve çalışma barışının sağlanması için gerekli adımlar atıldığı açıklandı.

DİSK, Artı Medya, DİSK/Basın-İŞ tarafından yayımlanan ortak açıklamada “Sürecin geldiği noktada DİSK, Artı Medya, tüm çalışanlar ve Basın-İş kazançlı çıkmıştır.” denildi.

DİSK’in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“DİSK’in garantörlüğünde yürütülen görüşmelerde Basın-İş ve Artı TV/Artı Gerçek yönetimince, geçmişte yaşanan olumsuzlukları aşma, sorunları çözme ve geleceğe bakma doğrultusunda gösterilen olumlu tutum sonucunda çalışma barışının sağlanması için gerekli adımlar atıldı.

Türkiye’de iktidarlardan ve siyasi partilerden bağımsız biçimde sınıf ve kitle sendikacılığının temsilcisi olarak tam 54 yıldır işçi sınıfının haklarının korunması ve geliştirilmesi için onurlu bir mücadele yürüten DİSK, onun kurucu sendikalarından olan Basın-İş ve medyanın teksesliliğe boğulmak istendiği ülkemizde hakikat mücadelesinin en önemli mevzilerinden olan Artı TV ve Artı Gerçek’in yönetimi arasında kurulan diyalog zemini ve varılan nokta anlamlıdır, oldukça da değerlidir.

Taraflar çalışanların talepleri doğrultusunda hiçbir çalışanın mağdur olmadığı, Artı TV/Artı Gerçek’in ve dolayısıyla hakikat mücadelesinin daha da güçleneceği bir çözüm yolunda irade beyan etmişlerdir.

Geçmişte yaşanan hatalardan, diyaloğun aksayan yönlerinden, yeniden diyalog kurulmasını zorlaştıran kastı aşan söylem ve eylemlerden sonuçlar çıkarılmış, bu tipten “yol kazalarının” tekrar yaşanmaması için neler yapılabileceği hep beraber gözden geçirilmiştir.

Halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkını savunmak için yola çıkan; demokrasiden, barıştan, emekten ve özgürlükten yana bir yayın politikası benimseyen Artı TV ve Artı Gerçek’in işlevini daha da güçlü biçimde yerine getirmesi gözetilmiştir.

Sürecin geldiği noktada DİSK, Artı Medya, tüm çalışanlar ve Basın-İş kazançlı çıkmıştır.

Sendikal örgütlenmenin güçlenmesinin Türkiye’de basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesi açısından da önemli olduğunun bilinciyle davranan Artı TV ve Artı Gerçek yönetimi, üyelerinin haklarını korurken her zaman “Artı TV biziz!” diyerek kurumu ve çalışanların emeklerini sahiplenen DİSK/Basın-İş Yönetim Kurulu ve emekçilerin haklarının korunmasının yanı sıra emeğin hakikatine yer veren az sayıdaki mecraya sahip çıkılması gerektiği tespitiyle sürece dahil olan DİSK Yönetim Kurulu olarak özgür basının güçlendirilmesi için omuz omuza olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Benzer Haberler