AKP’den kurumlar vergisinin artmasını içeren yeni kanun teklifi

2 Nisan 2021 Cuma

AKP’den kurumlar vergisinin artmasını içeren yeni kanun teklifi

AKP’nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte yüzde 20 olarak uygulanan 2021 yılı için kurumlar vergisinin yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 olarak uygulanması öngörüldü.

AKP milletvekilleri ekonomik düzenlemeler içeren yeni kanun teklifini TBMM başkanlığına sundu. Teklifte kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması öngörüldü. Bunun yanında teklifte yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 lira ödeme yapılması yer aldı.

Teklif Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içerdi.

GAYRİMENKULLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞINA YÖNELİK DÜZENLEME DE YER ALDI

Teklifte artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri ger-eken yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

Gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına olanak tanıyan düzenlemenin yanı sıra TMSF’ye devredilen mevduat, katılım fonu ve alacakların Anayasa’da düzenlenen mülkiyet hakkının korunması ilkesi gereği, talebi durumunda hak sahibine ödenmesine yönelik değişiklikler de teklifte yer alıyor.

Benzer Haberler