Yeni Şafak yazarından cinsiyetçi öneri: Kız-erkek ayırmadan çocuklarımıza ‘adam olmayı’ öğretsek ‘şiddetle mücadele’de yol alırız

27 Kasım 2021 Cumartesi

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, erkek şiddetine ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Kız-erkek ayırmadan çocuklarımıza ‘adam olmayı’ öğretsek ‘şiddetle mücadele’de yol alırız. Zira adam olan gücünün yettiğine şiddet uygulamaz. Yani ‘oğlun adam olsa kadına şiddet uygulamaz.’ Dolayısıyla özelde ‘kadına şiddet meselesinde’ oğullarımızı saçma sapan bir cinsiyetsizlik ve eksiltili, eksiltilmiş bir erkek kimliğiyle yetiştirmek yerine ‘adam gibi’ yetiştirsek sorun kalmaz” ifadelerine yer verdi.

Kılıçarslan,”Oğlun adam olsa kadına şiddet uygulamaz” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“‘Adam’ yerine ‘insan’ olmayı önermek, çok temelde iki farklı cinsiyetin birbirlerine farklarını da yok saymaya yönelik bir önerme bir taraftan da. Hâlbuki hep söylediğimi bir daha söyleyeyim. Cinsiyet; doğuştan, fıtraten bir şeydir ve Allah kadınları ve erkekleri iyi ki ‘birbirlerinden farklılıkları olan, birbirlerine çeşitli bakımlardan üstünlükleri olan, birbirlerine sadece doğmuş olmak bakımından eşit iki ayrı cinsiyet’ olarak yaratmıştır.

Kadın hakları savunucularının bagajı haline gelen ‘atanmış cinsiyetler’ meselesi de, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ meselesi de bu bakımdan ‘kadına şiddetle mücadele’ üzerinde bütünüyle faydasızdır.

Farklılıklarımızı koruyan, üstünlüklerimizin kıymetini bilen, birbirimizde huzur bulduğumuz iki cinsiyet olarak yeniden tanımlanması, yani aslına döndürülmesi gerekiyor kadın ve erkek kimliklerinin. ‘İnsan olmak’ üst başlığına sıkıştırılan konseptin kadına şiddetle değil, cinsiyetsizlik konsepti ile bir alakası olduğunun farkına varılması gerekiyor.”

Müslüme’nin ölümüne ilişkin bakanlık açıklama yaptı