Vatandaşlık düzenlemesi değiştirildi! 13 yıldır satılan tarım arazileri kapsam dışı

Yayın tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:08 am - Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:05 am

Yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte değişikliğe gidildi. TELE1 ekranlarında değişikliği açıklayan gazeteci Bora Erdin, geçtiğimiz 13 yılda yabancılara vatandaşlık vermek için tarım arazilerinin satıldığına işaret ederek, “Tarla ve bahçeler kapsam dışı bırakıldı” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre,’ Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte’ değişikliğe gidildi. Yabancıya parayla vatandaşlık verilmesine ilişkin yönetmelikte “döviz tutarındaki taşınmazı” ibaresi “döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Ekli ‘Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ‘döviz tutarındaki taşınmazı’ ibaresi ‘döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı’ şeklinde değiştirilmiştir”

Maddenin değişiklikten önceki hali ise şöyleydi:

“En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tespit edilen…”

 

Bora Erdin: Merkez Bankası FETÖ’den el konulan binada kiracı

13 YILDIR VATANDAŞLIK İÇİN TARIM ARAZİSİ SATILIYORMUŞ

Değişikliği TELE1 ekranlarında açıklayan gazeteci Bora Erdin 13 yıldır vatandaşlık için tarım arazilerinin satıldığını işaret ederek şunları söyledi:

“Kapsam eskiden sadece bir konut, bir daire, bir binada bir mülk sahibi olunca ortaya çıkan yapının içerisine ‘arsa’ eklendi. Niye özellikle ‘arsa’nın altını çiziyorum, tarla ve bahçeler kapsam dışı bırakıldı. Yani tarım alanı olarak kullanılan tarla ve bahçeler bunun dışında kaldı”

ARTIK ARSA ALANLAR DA VATANDAŞ OLABİLECEK

Yeni düzenlemede ‘kat irtifakı’ ifadesinin önemli olduğunu belirten Erdin, şöyle konuştu:

” ‘Kat irtifakı’ ne demek, onu anlatalım. Benim bir arazim var, tarlaydı bu arazi. Bire bin imar planına geçti. Sonra ben bu tarlayı arsa haline getirdim, orada imarını düzenledim. İnşaata başlayacağım, henüz başlamadım. Daha üzerinde bina yok. Henüz üzerine bina konulmamış ama kat irtifakı alınmış, henüz daire tapusu olmayan yerden gittiler satın aldılar. 400 bin doları da verdiler o andan itibaren vatandaş olacaklar. Peki bu nasıl olacak, sadece arsayı alınca mı? Biz de uygulama olunca göreceğiz”

Son bir yıldır ciddi bir şekilde Tapu Kadastro’nun köyden mahalleye dönen bölgelerde çalışma yürüttüğünü ifade eden Erdin, “Demek ki nihai sonucu buymuş çalışmanın” dedi. Eskiden yalnızca daire alınca yabancıların vatandaş olabildiğini ifade eden Erdin, yabancıların vatandaş olabilmek için arsa da bakacağını ve Türkiye’den toprak satın alarak vatandaş olabileceklerini belirtti.

Kaynak: TELE1