TÜRKEN-USA tek değil! MAARİF-USA Vakfı’na da milyonlarca dolar aktarılıyor

Yayın tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 2:05 am - Güncelleme: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 2:05 am

Haber: Yılmaz Polat-TELE1 Washington Temsilcisi

MAARİF-USA- MAARİF-ABD Vakfı ABD Vergi Dairesi IRS’e milyonlarca dolarlık bildirimde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan Maarif Vakfı’nın 2022 yılı vergi beyanına ulaştık.

Maarif Foundation USA’ adıyla faaliyet gösteren New Jersey Eyaleti Paterson bölgesinde genel merkezi olan ‘MAARİF-USA’ Vakfı 2022 yılı vergi beyanında mal varlığını ‘9 milyon 360 bin 926 dolar’ olarak gösterdi.

990 sayılı 11 sayfalık Adalet Bakanlığı resmi belgesine göre, Vakfın mal varlığı ve gelir toplamı 2021 yılında ‘7 milyon 441 bin 900 dolar.’

Resmi belgelerde Vakfın 2020 yılı gelirinin ‘2 milyon 665 bin dolar’, 2019 gelirinin ‘2 milyon 49 bin dolar’, 2018 gelirinin ise ‘1 milyon 843 bin dolar’ olduğu yazıyor.

TÜRKEN-USA Vakfı’nın ABD’deki mal varlığı 100 milyon doları aştı

Belgelerde bağışçılar açıklanmıyor. ‘Türkiye Maarif Vakfı’nın resmi sitesinde gelir kaynakları sıralanırken ‘Türkiye Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar’ bilgisi yer alıyor.

501C sayılı vergiden muaf statüyle’ kurulan ‘Maarif-USA’nın amaç ve faaliyeti ‘Okul öncesi, ilköğretim, lise ve yüksek öğretim kurumları ile yurt kütüphane gibi eğitim tesisleri kurmak ve işletmek’ şeklinde açıklanıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan son cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Sayıştay’ın denetlemediği Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kaynak aktarılmasına karar verilmişti.

Kararda ‘Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.’ ifadeleri kullandı. Kararda aktarılacak olan meblağın 3 milyar 500 milyon liraya kadar ulaşacağı belirtildi.