Teyit.Org, Fatih Altay’lının konuğu Soner Yalçın’ın aşı yalanını ortaya çıkardı

18 Mart 2020 Çarşamba

Gazeteci Soner Yalçın, Fatih Altaylı’nın Habertürk’teki Teke Tek programında, Almanya’da çocuk doktorlarının sadece yüzde 8’inin kendi çocuklarını aşılattığı iddiasında bulunmuştu. Ancak bu bilginin gerçek ile hiçbir alakası yok. Teyit.Org’a göre, Almanya’da araştırmaya katılan 2010 çocuk doktorunun neredeyse hepsi çocuklarını aşılatıyor. Diğer hekimler de dahil edildiğinde Almanya’da çocuklarını aşılatan doktorların oranı ise yüzde 99,33.

Soner Yalçın’ın 14 Kasım 2019’da konuk olduğu Teke Tek programında “Almanya’da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre çocuk doktorlarının sadece yüzde 8’inin kendi çocuklarını aşılattığı” iddiası teyit.org tarafından çürütüldü.

Soner Yalçın’ın söz konusu iddiasına hiçbir kaynak göstermediğini hatırlatan teyit.org, çocuk doktoru ve diğer doktorların kendi çocuklarını aşılatmayla ilgili tutumlarını inceleyen farklı araştırmaları derledi.

Bu alanda yapılan detaylı ve önemli araştırmalardan biri, 2014’te European Journal of Public Health isimli dergide yayımlanmış. Araştırmada doğu ve batı Almanya kökenli 2010 çocuk doktoruna kendi çocuklarına aşı yaptırıp yaptırmadığı sorulmuş. Aynı soru 1712 pratisyen hekime de yöneltilmiş.

Araştırmaya göre 2010 çocuk doktorundan sadece altısı çocuğuna hiç aşı yaptırmadığını ifade etmiş. Aynı sorunun yöneltildiği 1712 pratisyen hekimden ise sadece 19’u… Yani çocuk ve pratisyen hekimleri bir araya katarsak 3722 hekimden sadece 25’i çocuklarına hiç aşı yaptırmamış. Yani çocuklarına aşı yaptırmayan doktorların oranı yüzde 0,67; aşılatanlarınki ise yüzde 99,33.

GERÇEKLER, SONER YALÇIN’IN AKSİNİ SÖYLÜYOR

Teyit.org’un yayınladığı makalede şu bilgilere yer verildi:

Ülkedeki doktorların aşılar hakkındaki görüşlerine ışık tutan başka çalışmalar da mevcut. Yine 2014 yılında yapılan ve doktorların meningokok menenjit aşısı hakkındaki tutumunu ölçen bir araştırma var. 3107 katılımcının görüşlerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuçlarına göre, doktorların yüzde 79,1’i ailelere meningokok menenjit aşısını önereceğini beyan ediyor.

Kızamık salgınıyla mücadele kapsamında kızamık aşısını zorunlu hale getiren Almanya’da, çocuk doktorları da Yalçın’ın iddiasının aksi açıklamalar yapıyor. Çocuk Doktorları Meslek Birliği Başkanı Thomas Fischbach (BVKJ) 1 Temmuz 2019’da kızamık tartışmaları hakkında yaptığı bir açıklamada, çocuk doktorlarının zamanlarının büyük bölümünün ebeveynlere bekleyen aşıları hatırlatmakla geçtiğini söylüyor. Fischbach başka bir açıklamasında da aşı konseyi tarafından önerilen aşıların yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Almanya’daki en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Robert Koch Enstitüsü’nün internet sitesinde de atıfta bulunulan bir araştırmaya göre, homeopati doktorları tetanoz, difteri ve çocuk felci gibi aşıları, neredeyse diğer doktorlar kadar kullanıyor.

Robert Koch Enstitüsü tarafından 2019’da yayımlanan bir belgede Almanya’daki aşılama oranlarının son yıllarda azalmış olsa da yüzde 90’ların üzerinde olduğu ifade ediliyor. Çocuk doktorlarının bile sadece yüzde 8’inin kendi çocuklarına aşı yaptırdığı doğru olsaydı, yüzde 90’ları bulan aşılama oranlarına ulaşmak pek mümkün olmazdı.

Konu hakkında Türkiye’de yapılan çalışmalar da var. 2018 yılında 10 doktor tarafından hazırlanan “Pediatristlerin Meningokok Enfeksiyonları ve Aşıları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları” isimli çalışma da benzer sonuçlara ulaşmış. Katılımcılara “Çocuğunuza (varsa ya da olsaydı) meningokok aşısı yaptırır mısınız” diye sorulduğunda yüzde 80,1’i evet seçeneği işaretlemiş. (sf. 61)

Doktorların ulusal aşı programlarında olmayan aşılara karşı tutumları da bazı araştırmalara konu olmuş. Örneğin, 2018’de The Turkish Journal of Pediatrics’de yayımlanan bir araştırmada, Türkiye’de ulusal aşı programında olmayan dört aşının doktorlar tarafından kendi çocuklarına yapılma oranları incelenmiş. RV, MCV4, HPV ve Tdap aşılarını kendi çocuklarına uygulamayan doktorlar, uygulayanlardan daha fazla çıkmış. Fakat doktorlar bu aşıların ulusal aşı programına alınmasını desteklemiş.

Benzer Haberler