Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Haber

TBB üyelerinden milletvekillerine çağrı: ‘Bu hukuk çığlığına kulak verin’

TBB üyeleri, milletvekillerine yaptığı açık çağrıda, çoklu baro sistemini ön gören Avukatlık Yasası’nın bir FETÖ projesi olduğu ve ülkede ileriki dönemlerde ciddi sorular yaratacağı vurgulanarak, “Bu hukuk çığlığına, bu demokrasi çağrısına kulak veriniz” çağrısında bulundu.

TBB’de delege sayısını azaltmayı amaçlayan ve muhalefetin ilk günden bu yana sert bir şekilde karşı çıktığı ‘Çoklu Baro’ sistemini öngören Avukatlık Yasası, kabul edilerek TBMM’ye sunuldu.

Söz konusu yasanın, yargı bağımsızlığı, hukuk ve demokrasi açısından ciddi sorunlar yaşatacağını belirten TBB Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Av. Asude Şenol ve Av. Filiz Saraç, milletvekillerine açık çağrıda bulundu.

Avukatlarca yapılan açıklamada, getirilmek istenen çoklu baronun bir FETÖ Projesi olduğunun altı çizilerek, milletvekillerine, “Kullanacağınız oy hiç kuşkusuz kamu vicdanında test edilecek” çağrısı yapıldı.

“Milletvekillerine açık çağrımızdır” başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Barolar Birliği ve baroların açık muhalefetine rağmen,Avukatlık Yasasında; “Çoklu Baro” ve “TBB Delege Sayısının Azaltılması” nı amaçlayan değişiklikler, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuştur.

1- Çoklu baro düzenlemesi ve delege sayısının azaltılması (5000 avukata 1 delege) Anayasanın başlangıç, 3-67-123 ve 135. maddelerine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıkça aykırıdır. Yasalaşması durumunda baroların bölünmesine yol açarak avukatlığın ve savunmanın bağımsızlığına, halkın hak arama özgürlüğüne büyük zararlar verecektir. Delege sayısının azaltılması temsilde adaleti engelleyecektir. Bu büyük yanlışın Türk Milletinin en yüksek temsil makamı olan Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul görmeyeceğine inanıyoruz. ÇOKLU BARO ve TBB DELEGE SAYISININ AZALTILMASINA hayır demenizi bekliyoruz. Böylece savunmanın yargılama içindeki ağırlığının korunması, yargı bağımsızlığının ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesine yol açacak bir değişikliğe onay vermeyeceğinizi umuyoruz.

2)Avukatlık Yasasındaki değişikliklerin asıl muhatabı olan TBB ve Barolar, bırakalım görüş istenmesini, teklif hazırlığından hiçbir şekilde haberdar edilmemişlerdir. Konunun basına yansıması üzerine baro başkanları,değişikliğin getireceği zararları ilgililere anlatmak üzere harekete geçtiklerinde demokratik haklarını kullanmalarına engel olunmuştur. Değişikliğe ilişkin görüşmelerin yapıldığı TBMM Adalet Komisyonu toplantısına alınmamışlar, TBMM kapısından içeriye sokulmamışlardır. TBMM Adalet Komisyonunda TBB de konunun önemi ile orantılı olarak temsil edilmiş değildir.

3) Bu tasarıya 80 baronun tamamı karşıdır. 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde barolar ve TBB bu tasarının doğuracağı vahim sonuçlara dikkat çekerek, görüşlerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Konu çarpıtılmakta, İstanbul, Ankara, İzmir Barolarının sorunu gibi gösterilmektedir. Sorun tüm avukatların ve 80 baronun sorunudur. Baro Başkanları toplantılarının sonuç bildirgelerinde bu tepki açıkça görülmektedir. Hukuk Devleti, yargı bağımsızlığı, adil yargılama, tüm avukatların ve baroların ortak talebidir.

Avukatlık yasasında yapılmak istenilen değişiklikler, mesleki kazanımların geri alınmasını hedeflemesinin yanında, yargı bağımsızlığı, hukuk ve demokrasi açısından da ciddi sakıncalar içermektedir.

Avukatlık yasasında yapılmak istenen değişikliklere ilişkin önceki tarihlerdeki açıklamalarımızda bu sakıncalara dikkat çekmiştik. Getirilmek istenen çoklu baronun bir FETÖ Projesi olduğunu, seçim sistemine ve delegasyona yönelik değişiklik teklifinin ise paralel yapıya biat etmeyen, paralel yapıyla paralelliği reddeden, demokrasi sınavından cunta dönemlerinde yüzlerinin akıyla çıkan baroların cezalandırılmasına yönelik olduğunu vurgulamıştık.

Avukatlık yasası özelinde olmakla birlikte, halkın hak arama özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını,hukukun üstünlüğünü, insan hakları mücadelesini, halktan ve haktan yana kurumsal duyarlılığı ortadan kaldırmaya yönelik taslağın tümüyle geri çekilmesi talebimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Türkiye’nin birliğinin ve Türk halkının iradesinin somutlaştığı Gazi Meclisin, demokrasiye, hukuka ve hakkaniyete aykırı, meslek örgütlerinin birliğini, göreceli bağımsızlığını tümüyle ortadan kaldırıp siyasi gücün yörüngesine sokacak bu girişime geçit vermeyeceğine inanmak istiyoruz.

Birer adalet savaşçısı olan avukatların bireysel ve kurumsal statüsünü düzenleyen yasanın her şeyden önce adil olması gerekir. Hukuka ve çağdaş demokrasi ölçütlerine uygun olması gerekir. Avukatların ve meslek örgütlerinin etnik, mezhepsel, alt kimlikler temelinde bölünmesine ve ayrıştırılmasına yol açacak tasarının tümüyle gündemden kaldırılması sizlerin elindedir.

Ankara’ya girişlerine izin verilmeyen, TBMM Adalet Komisyonuna sokulmayan, görüşlerine hiçbir şekilde başvurulmayan avukatların ve baroların feryatlarının, Gazi Meclisin Genel Kurulunda duyulacağını ummak istiyoruz.

Bu hukuk çığlığına, bu demokrasi çağrısına kulak veriniz. Hukuktan ve hukukçulardan kaçılmaz. Müdafaayı Hukuk geleneğinin manevi mirasçısı olan Gazi Meclisin çatısı altında bulunan Sayın Milletvekillerine çağrımızdır.

Yurttaşlarımızın salgın hastalık ve ekonomik krizlerle boğuştuğu bu süreçte TBMM’yi tatile sokmayarak, alelacele getirilen yasa teklifindeki Anayasaya ve demokratik hukuk devleti ilkelerine aykırılıklar karşısında bulunacağınız tercih, kullanacağınız oy hiç kuşkusuz kamu vicdanında test edilecek, tarihin nesnel terazisinde tartılarak, Gazi Meclisin arşivine kaydedilecektir.

O8.07.2020

Av. Hüseyin Özbek

TBB Başkan Yardımcısı

Av. Asude Şenol

TBB Yönetim kurulu Üyesi

Av. Filiz Saraç

TBB Yönetim Kurulu Üyesi”

loading...