RTÜK’ün hukuksuzluğuna yargı dur dedi! TELE1’i karartma girişimine yürütmeyi durdurma kararı

Yayın tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 9:53 am - Güncelleme: 26 Ekim 2022 Çarşamba 9:58 am

TELE1, iktidarın sansür aygıtı RTÜK’ün hukuksuzca verdiği 3 günlük ekran karatma cezasını yargıya taşıdı. Mahkeme, RTÜK’ün karartma cezasının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

İktidarın sansür aygıtı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet eleştirisi sebebiyle TELE1’e üç günlük ekran karartma cezası verdi. Kürsü dokunulmazlığı olan bir vekilin canlı yayında söylediği sözler sebebiyle TELE1’e ceza verilmesi büyük tepki topladı. RTÜK’ün hukuksuz cezasına; siyasetçiler, gazeteciler ve yurttaşların  tepkisi çığ gibi büyüdü.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI OY BİRLİĞİ İLE VERİLDİ! TELE1’İN EKRANI KARARMAYACAK

TELE1, RTÜK’ün haksız ve hukuksuz cezasının iptalini ve yürütmesini durdurulması için yargıya başvurdu. Ankara 2. İdare Mahkemesi, oy birliği ile yürütmenin durdurulması kararını verdi.

Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği karar şöyle:

1-Ekteki dava dilekçesinde yer alan tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama  yapılarak ve dava konusu işlemin sebep ve gerekçelerinin; işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasının istenilmesine,

2-Dava konusu işlemin hangi yasa hükümleri uyarınca tesis edildiğinin (madde ve fıkra belirtilmek suretiyle) açıkça bildirilmesinin istenilmesine,

3-Bunun dışında uyuşmazlığın çözümüne yardımcı diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı birer örneğinin gönderilmesinin istenilmesine, Dava konusu işlemin, yayın durdurmaya ilişkin olması nedeniyle her an uygulanacak olması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun dava açabilmek için öngördüğü süre ve dava açıldıktan sonra Mahkemece yapılacak usuli işlemler için tanıdığı süre göz önüne alındığında, işlemin uygulanma süresi içinde sağlıklı bir yargısal denetim yapılamayacağı gibi, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

Merdan Yanardağ: TELE1’e verilen ceza 2023 seçimleriyle yakından ilgilidir