Resmi Gazete’de yayımlandı: Yurt dışı yüksek lisans için ALES puanında değişiklik

2 Mart 2020 Pazartesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı, “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

KPSS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle, yurt dışında yüksek lisans için başvuru yapacak adaylardan istenen en az 70 ALES puanı 75’e yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre:

– Yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi, yazılı ve sözlü sınavla olacak. Bakanlıkça, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yazılı sınav yerine kullanılabilecek.

– Yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyen adaylarda başvuru için istenen en az 70 ALES puanı 75’e yükseltilecek.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar, ALES puanının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si dikkate alınarak belirlenecek.

– Eski mevzuatta, sözlü sınav ve itiraz komisyonlarında görev alan Bakanlık ve ilgili kurumların personeli için herhangi nitelik yer almazken bu komisyonlarda daire başkanı ve daha üst kadrolardaki veya doktora derecesine sahip personel görev alacak.

– “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü” kurulacak.

– Önceki düzenlemede yurtdışında bilimsel etkinliklere katılacak öğrencilerin en az 2 ay önce başvurmaları gerekirken bu süre 1 ay olacak.

– Yasal veya kurumsal bir engel olmaması halinde öğrencilerin, tezlerinin ilgili bölümü ile yurt dışındaki öğrenim süreleri boyunca yapılan tüm bilimsel çalışmalarının ilgili bölümüne, çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğiyle yapıldığını belirten bir ibare yazılması zorunlu hale gelecek.

– Doktora sonrası çalışma için resmi burssuz statüde verilen en fazla 1 yıl olan süre, en fazla 2 yıla çıkarılacak.

– Yurt dışında öğrenime devam ederken doğum yapan kadın öğrencilere, devlet memurlarında olduğu gibi 16 haftaya kadar burslu izin ve istemeleri halinde 12 aya kadar burssuz izin verilebilecek.

– Yurt dışında sağlık sorunları nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilere ihtiyaç halinde bir yıla kadar burssuz izin verilecek veya ibraz ettikleri sağlık raporları hakem hastanelere gönderilecek.

Bu süre sonunda öğrencinin sağlık durumunu tespit etmek üzere yurt içindeki eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınan güncel tarihli sağlık kurulu raporu istenecek.- Gerekli görülmesi halinde rapor Bakanlık tarafından hakem hastanelere gönderilecek.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, öğrenimlerini sürdüremeyeceğine karar verilen öğrencilerin ilişiği kesilecek. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmeyecek ve bu kişiler yurt dışı öğrenimlerinden kaynaklı mecburi hizmetle yükümlü tutulmayacak ve bu kişilere herhangi bir görev verilmeyecek.

– Belirtilen süreler içinde veya sonunda, tedavi sonucu yurt dışında öğrenim görmesinde herhangi bir engel kalmaması durumunda öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimine kaldığı yerden devam etmesi gerekecek. Öğrenime devam etmeyen öğrenciler öğrenim masraflarını faizleriyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

Benzer Haberler