Motorlu Taşıtlar Vergisi tebliği Resmi Gazete’de

Yayın tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 6:54 pm - Güncelleme: 30 Aralık 2022 Cuma 6:59 pm

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında Motorlu Taşıtlar Vergisi tebliği ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yeni bir karar yayımlandı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak tebliğ edilen karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacak.

KDV DEĞİŞİKLİKLİĞİNE DAİR TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“MADDE 1- 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-9.) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş ve aynı Tebliğin (II/E-9.1.2.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” olarak değiştirilmiştir.

* Diğer taraftan, 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2022 tarihli ve 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu maddenin 31/12/2024 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir.

* MADDE 2- Aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün dokuzuncu paragrafında yer alan “2022 yılı için 25.700 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2023 yılı için 57.300 TL” ibaresi eklenmiştir.

* MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

* MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de