Mimarlar Odası 30 yıllık mücadelesini kazandı!

Yayın tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:10 pm - Güncelleme: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:10 pm

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi’nde hukuksuz imar planlarına karşı 30 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kazandı. Yargının iptal kararını değerlendiren Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi, 30 yıldır akıllı inatla sürdürülen mücadelenin kazanımıdır” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu Mahallesi’nin korunması için 30 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Saraçoğlu Mahallesi’nin korunması için 30 yıldır sürdürdüğü mücadelede, seçimlere sayılı gün kala Saraçoğlu Mahallesi’nin kamusallığını bozan, altına otopark yapılmasına ve ticarete açılmasına olanak sağlayan yargı kararları bir kez daha iptal edildi.

Şube ve meslek odalarının mahallenin özgünlüğünü bozan imar planlarına açtığı ve yargının verdiği kararları dikkate almadan yeniden aynı imar planlarını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahallede en son yaptığı Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği de 13.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Tezcan Karakuş Candan’a hapis ve kamu görevinden men cezası

Bir diğer iptal kararı ise Ankara 13. İdare Mahkemesi’nden. Mahkeme, Çankaya İlçesi Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Saraçoğlu Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu kararlar, Cumhuriyet değerlerine ve Cumhuriyet hafızasına mekânsal saldırıların en üst seviyede olduğu Başkent’te verdiğimiz kamu mücadelesinin sonucudur. Yargı, Saraçoğlu’nda üst üste verdiği iptal kararlarıyla, hukuksuzluğu ifşa etmişti. Ancak iktidar durdurak bilmeden devam etmişti. Seçimlere günler kala Saraçoğlu Mahallesinin açılışını yaprak şov yapmak isteyen iktidara en güzel cevabı açtığımız davada yargı verdi. ‘İmar planları Saraçoğlu Mahallesi’nin, özgünlüğünü bozar, ticarete konu edilemez, kentleşme politikalarına aykırı dedi”. 13.İdare mahkemesine ve daha önce defalarca kez Saraçoğlu Mahallesi’nin korunmasına karar veren bütün mahkeme heyetlerine teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

Tezcan Karakuş Candan: Deprem felaketi topyekun bir sistemin çökmüş durumda olduğunu gösterdi

“MAHKEME, YAŞANAN HUKUKSUZLUĞUN ALTINI ÇİZMİŞ”

“Saraçoğlu Mahallesini satmak istediler, satamadılar, yıkmak istediler, yıkamadılar. Kamusal değerini ranta açmak istediler, açamadılar” diyen Candan, şöyle devam etti:

“Saraçoğlu Mahallesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 30 yıldır akıllı inatla sürdürdüğü mücadelenin kazanımıdır. Seçim öncesi halkımıza armağanımız olsun. Kentsel mücadelede nerede Mimarlar Odası ve Meslek örgütlerinin bir davası varsa bilin ki orada bir hukuksuzluk, kamu yararına aykırı bir süreç var. Saraçoğlu Mahallesi’nin hukuksuzluklarına meslek odaları olarak dava açmasaydık, bugün Saraçoğlu Mahallesi diye bir Cumhuriyet değeri kalmayacaktı. Mahkeme karar gerekçesinde bilirkişi raporuna da atıfta bulunurken, alandaki daha önceki iptal kararlarına da dikkat çekilerek, yargı kararlarına uyulmadığını, yaşanan hukuksuzluğun da altını çizmiştir”

MÜDAHALE BİÇİMLERİNE İLİŞKİN KARARLAR YER ALMADI

Candan, kararda yer alan, ‘Dava konusu alana ilişkin üst ölçekli plan olan 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na göre Güvenpark, Bakanlıklar ve Saraçoğlu Mahallesi’nin bir bütün olarak ele alınmasının gerektiği, buna karşılık dava konusu imar planlarının parçacı bir şekilde ele alındığı, bu yönüyle üst ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na aykırılık oluşturduğu, plan kararları ile alanda kuruluş amacının dışında turizm ve ticaret gibi kullanımların öngörüldüğü, plan kararlarında alanın tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasına neden olabilecek kararların yer aldığı, dava konusu planlara ait plan notları incelendiğinde, imar planlarında verilmesi gereken kullanım, yapılaşmalara ve müdahale biçimlerine ilişkin kararların yer almadığına dikkat çekti.

Candan, ayrıca, ‘2.1., 2.2, 2.3 ve 2.4. no’lu plan notları ile plan sonrasında koruma kurulu kararlarına bırakıldığı’ belirtilen kararda, bu durumun imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ve koruma ilkelerine aykırılık oluşturduğu, dava konusu kullanım kararları ile bölgedeki trafik yoğunluğunun artacağı, ulaşım ve teknik altyapının bundan olumsuz etkileneceği, dava konusu plan çalışması ile alanın canlandırılması hedeflenmiş olsa da getirilen kullanım kararlarının, alanın yakın çevresi ile yaratacağı ilişkilere ilişkin analizlerin yapılmadığı, önemli bir alanla ilgili yapılan plan çalışmasında ilgili meslek odasının ve ilçe belediyesinin görüşlerine başvurulmaması veya görüşlerin dikkate alınmamasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık oluşturduğu, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 10.03.2022 tarih ve E:2020/420 K:2022/453 sayılı iptal kararında belirtilen gerekçelerin bir kısmı giderilmiş ise de büyük çoğunluğunun giderilmediği, tüm bu sebeplerle dava konusu imar planlarının imar ve koruma mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine dikkat çekti.