Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği kararı: İptal edildi - Tele1
Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Haber

Mahkemeden Atatürk Orman Çiftliği kararı: İptal edildi

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) “spor alanı” amaçlı plan değişikliklerini yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiği için iptal etti.

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre; Ankara 7. İdare Mahkemesi, AOÇ alanında, 64229 ada 4 parsel ve 64230 ada 1 parsel için hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.08.2016 tarih ve 9175 sayılı olur’u ile 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca tadilen onaylanan “spor alanı” amaçlı 1/10.000 ve 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne dair işlemi, dava konusu parsellerde yapılaşma yoğunluğunun mevcut mekan ve yapılaşma kurgusu dışında artırılmasının AOÇ alanında öngörülen hassas planlama yaklaşımı ile çelişeceği ve AOÇ alanının mevcut kimliğini bozacak nitelikte olduğu, bu itibarla dava konusu parsellere getirilen yapılaşma koşullarının imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

CANDAN: ATATÜRK HALKA EMANET ETTİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı açıklamada “Atatürk 11 Haziran 1937 yılında şartlı bağışla AOÇ’yi halka emanet etti. 1. derece doğal ve tarihi SİT alanı AOÇ arazilerinin talanına karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak hukuksal mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Advertisement