İmamoğlu meclisin ‘çatı’ kararını veto etti

14 Aralık 2020 Pazartesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin çoğunluğu elinde bulundurduğu İBB Meclisi’nin, depreme karşı önlemler çerçevesinde kentsel dönüşümü hızlandırmak adına çatıların kat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeyi engelleyen kararını veto etti. İmamoğlu, kararı, bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi’ne geri gönderdi.

İBB’nin, kentsel dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, çatıların kullanımıyla ilgili yaptığı değişiklik teklifi geçen ay Belediye Meclisi’nde kabul edilmemişti. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu’nun kabul etmediği değişiklik teklifi, çatıların kullanımını yeniden düzenliyordu. Bina yüksekliğini arttırmadan, çatı aralarında bağımsız daire yapılmasını amaçlayan teklif ile kentsel dönüşüme katkı sağlanması amaçlanmıştı. Ekonomik bir değer ifade etmeyen çatı aralarının, tapulu bağımsız daireye dönüştürülebilmesi için, İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştı. Çatılara ilişkin hükümler içeren ve dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırması amaçlayan teklifi Meclis reddetmişti.

BU HAFTA BİR KEZ DAHA GÖRÜŞÜLECEK

Başkan İmamoğlu, çatılarla ilgili yeni düzenlemeleri reddeden 11 Kasım 2020 tarihli meclis kararını veto etti. Bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi’ne geri gönderilen karar, meclisin aralık ayı toplantı gündemine alındı. Çatı düzenlemesiyle ilgili karar bu hafta mecliste bir kez daha görüşülecek.

İBB Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘İstanbul İmar Yönetmeliği Değişiklik Teklifi’nde özetle şöyle denilmişti:

“30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan 6.6. büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da beklenen ve endişeye sebep olan büyük Marmara depremi gerçeğini yeniden gündeme getirmiştir. Yıkılma ve hasar alma ihtimali yüksek olan bina sayısının çok fazla olduğu kentimizde, can ve mal güvenliğinin sağlanması adına kentsel dönüşümü hızlandırmak için, kullanışsız, konforsuz çatıların veya çatı arası piyeslerin kullanılır ve konforlu mekanlar haline dönüştürerek; bağımsız bölüm haline getirilmesi, ekonomiye kazandırılması, kaçak kullanımların önüne geçilmesi, orta gelir grubuna yönelik konut üretimin sağlanması ve kentsel dönüşümün önünü açmak amacıyla meri İstanbul İmar Yönetmeliği’nde ‘Çatılar’ ile ilgili hükümlerde yapılmak istenen değişiklikleri içeren taslak oluşturulmuştur.”

Teklifle ilgili olarak hazırlanan raporda, çatı aralarının bağımsız bölüm olarak kullanılmasının, buraların kaçak olarak kullanılmasına da engel olacağı ve ekonomiye kazandırılacağı da belirtilmişti.

AKP GRUBU GEREKÇE GÖSTERMEDEN REDDETTİ

Gerekçe göstermeksizin teklif AKP grubu tarafından reddedilmişti. Ret kararında “İstanbul İmar Yönetmeliği’nde çatılara ilişkin teklif uygun görülmemiştir” denilmişti.

İBB Meclisi kararında ısrar ederse yasa gereği Başkan bu kararı onaylamak durumunda. Ancak kararın iptali için mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Benzer Haberler