Hazine ve Maliye Bakanlığı GES koşullarını açıkladı

Yayın tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 6:42 pm - Güncelleme: 10 Haziran 2022 Cuma 10:44 pm

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hızla artan döviz kurları ve enflasyona karşı açıkladığı ‘yeni adımlar silsilesi’ içerisinde bulunan Gelire Endeksli Senet’in (GES) koşullarını açıkladı.

AKP iktidarının ekonomi politikaları sebebiyle tarihi rekor kıran enflasyon ve döviz kurlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘yeni adımlar’ atılacağını bildirdi Bakanlık, Gelire Endeksli Senet’in (GES) ihraç edileceğini bildirse de açıklamayı ekonomistler dahi anlayamadı. Tanınmış Ekonomist Mahfi Eğilmez, bakanlığın GES açıklamasından sonra “Ben anlamadım” dedi.

Ekonomistlerin bile anlayamadığı kafa karışıklığına sebep olan GES ihracı için bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık, 15-22 Haziran arasında talep toplanacağını belirterek senetler için asgari talep tutarının bin TL  olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edileceğini bildirdi. GES’lerin getirileri ise DHMİ ve KEGM’nin bütçeye aktarılan hasılat paylarını endeksli olacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bakanlığımızca, yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) ihraç edilecektir. Bu çerçevede, Türkiye genelinde 15 Haziran – 22 Haziran 2022 tarihleri arasında, GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek olup talep toplama işlemleri ile kupon ve anapara ödemeleri aşağıdaki bankaların şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

1) T.C. Ziraat Bankası AŞ.
2) T. Halk Bankası AŞ.
3) T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Senetler için asgari talep tutarı 1.000 TL olup 1 TL’nin katları şeklinde ihraç edilecektir. Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran 2022 Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır.

GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacaktır. Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan üç aylık hasılat payları toplamı esas alınacaktır. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranının hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacaktır.

GES’lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu’nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874.144.000 TL (DHMİ’den sağlanan gelir tahmini 565.993.000 TL ve KEGM’den sağlanan gelir tahmini 308.151.000 TL) olan gelir tahmini tutarı baz alınacaktır. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır.

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir. Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS’lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde 0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde 0 olacaktır.”