Ermeni meselesi

30 Eylül 2021 Perşembe

S.Cengiz Gündoğdu

Ermeni mes’elesinde vaziyet nedir, evvela bunu görelim. Gavur memleketlerin en büyüğü ABD’nin reisi, Türk-İslam alemini Ermeni soykırımıyla isnat eyledi. Bu isnat ABD’ye münhasır değil. Dünyadaki gavur devletler, başta Fransa bu soykırımı kabul ve ilan ettiler.

Vaziyet bu iken Müslüman devletlerden protestolar yükselmedi ve Türkiye gavur devletler nezdinde zayıf kaldı. Bu vaziyeti hiçbir hissiyata ve inhisara kapılmadan ele almak icap ve mantık ilminin ışığında görmek lazım gelir.
18 asrın alim ve mantıkçılarından Süpergeci basının oğlu Sümbülzadelerin torunu Hakkyel Selami Sabit buyuyor ki Osmanlı devleti gayet muhkem bir devletti. Gavurların baş mes’elesi Osmanlı devletini yıkmaktı ve ancak buna muvaffak olamadılar. Bu meyanda şeytani bir planla Osmanlı devletine duhul eylediler. Ve Osmanlı devletini Tanzimatla birlikte yıkmaya başladılarsa da Abdülhamit han bu vaziyete müsaade etmedi.
Osmanlı devleti ve halkı, tarihin en mes’ut günlerini yaşarken gavurlar telaş ve kıskançlıkla abandılar Osmanlı devletine ve bir askeri darbe ile padişah Abdülhamit’i devirip Osmanlı devletini parça parça etmeye başladılar ve sonunda Osmanlı’yı parçaladılar. Ve Anadolu’yu paylaşamadıkları için dediler bir asır bekleyelim.
Gavurlar, Turuncu devrim denemeleriyle Türkiye’yi parçalamaya karar verdiler. Bugün özgürlük, demokrasi diye memleketi kötüleyenlerin asıl gayesi ülkeyi parçalamaktır. Bir asır evvel özgürlük, demokrasi, insan hakları diye diye Osmanlı’yı parça parça ettiler.

Şimdi sıra Türkiye’de. Tek ümidimiz artık ülkeyi masonlar idare etmiyor Yoksa koskoca devleti yıktıkları gibi bizi de yıkarlardı.

Benzer Haberler