Deniz Yavuzyılmaz: Teleferiğin yıllık bakımı mart ayında yapılmış Deniz Yavuzyılmaz: Teleferiğin yıllık bakımı mart ayında yapılmış