Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Haber

Deli Dumrul’un vicdanı bile sizden fazla dedi… Mecliste yumruklar konuştu

Meclis Genel Kurulu’nda gece yarısı İYİ Parti ve AKP arasında “adam” kavgası çıktı. AKP ve İYİ Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tutanaklara ise, “Ali kıran baş kesen mi kesildiniz ha!”, “Adam olsun, adam!”, “Gel, gel!” sözleri yansıdı.

“VİCDANINIZ DELİ DUMRUL’DAN BİLE FAZLA”

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre; Genel Kurul’da konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “O, köprülerden geçenlerden 30 akçe, geçemeyenden 40 akçe alırmış, bir de dövermiş. Siz, vallahi 30 akçe değil, 130 akçe alıyorsunuz. Vicdanınız Deli Dumrul’dan bile fazla!” dedi ve ardından şöyle devam etti:

“Ha, şimdi size bir şiir de okuyayım da güzelce uykularınız açılsın. Bir memur yazmış ‘Az yiyin beyler, az yiyin’ diyor. Diyor ki:

“Günümüz geçmiyor zam üstüne zam,

Hak mı, adalet mi, siz deyin beyler.

Yaşasa ne derdi İmam-ı Azam?

Yoksula da kalsın, az yiyin beyler!

Mademki geçtiniz suyun başına,

Bari su diyenin sesini duyun,

Hazreti Ömer’e benzeyin, sünnete uyun,

Yoksula da kalsın, az yiyin beyler!

Pahalı saraylar, hanlar, hamamlar,

Eksik itibarı nasıl tamamlar?

Şatafata cevaz veren imamlar,

Yoksula da kalsın, az yiyin beyler!

Zaman gelir, ne taht ne taç kalır,

İnsan bu, insana muhtaç kalır,

Biri çok yiyince birileri aç kalır,

Yoksula da kalsın, az yiyin beyler!”

“AYIP AYIP!”

İYİ PARTİ sıralarından alkışlar gelirken AKP sıralarından “Ayıp ayıp! Sesleri yükseldi.

Ardından tutanaklara şu konuşma yansıdı:

METİN GÜNDOĞDU (Ordu) – Ayıp, ayıp!

CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Özkan, bir müsaade eder misiniz.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

34’üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Buyurun Sayın Özkan.

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Sayın Başkan, hatip kürsüden defaatle grubumuza sataştı…

BAŞKAN – Sataştı, buyurun ama lütfen siz de yeni bir sataşmaya yol açmadan… (AKP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sataşma yok Başkan, sataşma yok ya!

BAŞKAN – Ya, Sayın Akar…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yok ama sataşma, şiir okudu ya!

BAŞKAN – Şiirdi ama Sayın Ünsal’ın şiiri gibi değildi.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Biz üzerimize alınmadık ama!

BAŞKAN – Evet, buyurun.

“BUNUN HESABINI VERECEKSİN!”

CAHİT ÖZKAN (Denizli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Şubata girdik. Bugün güzel şiirler okuyanlar oldu, alkışladık. Elbette, bu milletin kürsüsünden milletin diliyle yani nezaketle, nezafetle ve vakur bir anlayışla, İç Tüzük’ümüzde olduğu gibi, İç Tüzük’ümüzde ifade edildiği gibi, keşke kaba ve yaralayıcı üslup olmaksızın konuşabilseydi ancak hitabetinin başından sonuna baktığımız zaman, uzun yıllar mesleki hayatında -ki bir kamu görevlisi olarak çalıştı- yapmış olma ihtimali yüksek olan eylemleri, grubumuza, maalesef, izafeten anlatmaya çalıştı. (AKP sıralarından alkışlar) Bunun hesabını vereceksin! Sana bu yaptığın konuşmaları asla bırakmayacağız!

“HADDİNİ BİL! EDEBİNİ BİL!”

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Haddini bil! Edebini bil! Ne demekmiş? Ben şerefli bir devlet memuruydum. (AKP sıralarından “Otur yerine!” sesleri, gürültüler)

CAHİT ÖZKAN (Devamla) – Bakınız, bu üslup alenen, maalesef, milletin yapmış olduğu o kazanımları, milletin hizmetine sunan bir anlayışla icraatta bulunan AKP Hükûmetine, AKP Grubuna alenen hakarettir.

Bakınız, hükûmet nedir? Siyaset nedir?

“FETÖ’NÜN KAPISINDA DOLAŞTIKLARINI DA ANLAT!”

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – FETÖ’cülük nedir, onu da anlat! FETÖ’nün kapısında dolaştıklarını da anlat!

CAHİT ÖZKAN (Devamla) – Biz, hamdolsun, on yedi yıl boyunca, bu milletin ekonomik kaynaklarını mali bir disiplinle bu milletin hizmetine sunmaya çalıştık ve bugün, eğer 10 küsur seçimden beri milletimiz bu davaya, Reisimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yol vermişse, AKP Grubuna en yüksek temsil hakkı vermişse bu milletin kaynaklarını mali bir disiplinle, en disiplinli bir şekilde kamu kaynaklarının finansmanında kullandığımız içindir.

Sen, biliyorum, suçluluk psikolojisiyle gelip o kaba, yaralayıcı üslubu devam ettiriyorsun.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

CAHİT ÖZKAN (Devamla) – Daha evvel de yapmış olduğun bu hitabetinden sonra Meclis Genel Kurulundan kaçışlarını da hatırlıyoruz.

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Haydi!

CAHİT ÖZKAN (Devamla) – Onun için, gel, milletten destek alan, milletin bağrından çıkmış ve milletimizin vermiş olduğu destekle bütçeler hazırlayan AKP Grubuna bu kaba ve yaralayıcı üslubunu bir kenarda bırak. (AKP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AYHAN EREL (Aksaray) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Erel, buyurun.

AYHAN EREL (Aksaray) – Sayın Başkan, hatip kürsüden grubumuzu ve Fahrettin Bey’i hedef alarak sataşmada bulunmuştur. Müsaadenizle… (AKP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen sessiz olalım, rica ediyorum.

Siz cevap vereceksiniz herhâlde Sayın Erel, buyurun.

AYHAN EREL (Aksaray) – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

“AKILLI OLSUN!’

(AKP sıralarından “Akıllı olsun!’ sözü)

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) – Adam olsun, adam!

İSMAİL OK (Balıkesir) – Ayıp, ayıp; terbiyesizlik yapmayın “Adam ol.” diyerek!

“GEL, GEL!”

ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) – Ne diyorsun be! Gel, gel!

(AKP ve İYİ PARTİ milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri, gürültüler)

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Ya, bana bak! Ne oluyor, hayırdır ya!

“ULAN, ADAM OLMAK NE DEMEK!”

İSMAİL OK (Balıkesir) – Ulan, adam olmak ne demek! Siz adam olun!

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, yerlerimize oturalım lütfen.

“ALİ KIRAN BAŞ KESEN Mİ KESİLDİNİZ HA!”

FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Ali kıran baş kesen mi kesildiniz ha!

BAŞKAN – Birleşime beş dakika ara veriyorum.

loading...