CHP’li Nazlıaka’dan haremlik-selamlık talimatı veren okul müdürüne suç duyurusu

23 Mart 2022 Çarşamba

CHP’li Nazlıaka’dan haremlik-selamlık talimatı veren okul müdürüne suç duyurusu

CHP’li Aylin Nazlıaka, Bursa’da bir ortaokul müdürünün öğretmenlere  sınıflarda haremlik selamlık oturma talimatı vermesini yargıya taşıdı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Nazlıaka, ““Bu talimat alenen cinsiyetler arası ayrımcılık içermektedir” dedi.

Bursa‘nın Osmangazi ilçesinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü Haydar Akın, yazılı olarak okul öğretmenlerine sınıflarda öğrencilerin haremlik-selamlık  oturtulmasına yönelik yazılı bir talimat verdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, haremlik-selamlık talimatı sonrası görevden alınan Haydar Akın hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Aylin Nazlıaka, Haydar Akın’ın “ayrımcılık yasağına aykırı talimat vermek” suçundan yargılanmasını talep etti. Nazlıaka’nın, suç duyurusu dilekçesi şöyle:

“Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 2. maddesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 2. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 2. maddesi yer almaktadır. Bu ve diğer sözleşmelerde taraf devletler, kendi ülkelerinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan herkese ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum vb. statüler bakımından hiçbir ayrım gözetmeksizin ilgili sözleşmelerde tanınan hakları sağlamakla ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür.

Ayrıca, Anayasa’nın 10. maddesinin ilk fıkrasına göre ‘Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir’.

Anayasa Mahkemesi bir kararında, ‘hukuksal durumları aynı olanlar arasında haklı bir nedene dayanmayan ayrım yapılamaz, ancak haklı neden varsa bazı kişiler başka kurallara bağlı tutulabilir’ demiştir.”

Benzer Haberler