Ben ve Dünya

15 Aralık 2021 Çarşamba

S.Cengiz Gündoğdu

Afrika kıtasındaki ülkelerden birinde cumhurbaşkanı ve başbakan olup, dış işlerini de deruhte eden Türk asıllı Toraman Bey Ben ve Dünya adlı bir kitap yayımladı.

Dünyanın ve insanlığın ve tabiatın ve madenlerin bütün mes’elelerine muhtevi olup ve akabinde derhal ol vakit tahlil ve teşhis yollarını da gösterip dimağlara yerleşmesi ve turizmden, kadın ve çocuk ve hayvan haklarından vareste tutulup ve her üslup ve anlatım ve ifade biçimi olup tarihte iz bırakmaya müsait ve müstefik ile beyanı asli ve bilumum halkın dost ve şikayetlerine dramatik ve fotoğrafik ve daha fenotonik bir lisan ile kayıtlara döken ve beşeriyetin ızdırap ve trajik bir uslüpla dillendirmesi ve beşeriyetin dertlerini avuç içi gibi bilen fahiş fiat artışlarına karşı çıkarak yürüdüğü yolda tökezlemeden her satırda beşeriyetin merhametine açık ve bu merhameti iltica eden ve misyonu kare kökü olmaya namzet manevi, ananevi ve medeni tek dişi kalmış canavar olduğuna müdrik ve tesbit vaziyetinde başını eğmeyerek dünya politik ve siyaset ve estetik tarihine edebi ve ebedi bir nazarla engin denizlerin derinliğini görür gibi bir pusula nizamnamesi ve terbiyesi ve nezaketinde hangi paralel ve meridyenin yıldızlı gecelerde adaletin vücut bulduğu hemhal mustarip ve perişan hissiyatın alevinde fedakarname dolu sarsılmaz bir kuvvetle Toraman Beye sıhat ve afiyet ve acil muvaffakiyetler niyaz ederim. Kalben ve şahsen bu kitabın sayfaları arasında muhterem bir şekilde eğilirim.
Üstümüze farz olan selamı eda ettikten sonra kitaba gelebiliriz.

Toraman beyin kitabının adı Ben ve Dünya’dır. Bu iki kelimede derin tecazup ve tasammum etmekte olup felsefi canibinde mana ve işaretler vardır. Bu mana ve işaretleri kalbi ve fıtri bir haykırışla BEN’i alırsak ateşli bir yıldırımla bilhassa ve bittahi BEN’den zaviye olarak okurlara kadar uzanan bir DÜNYA resmini gerçek gösterir. BEN DÜNYA olmakta ve DÜNYA BEN olmakta.

Bu nedir ve nerdedir?

Bu ateşin bir soru ve alevli bir yanardağ gibi bu kitap cayır cayır yakmaktadır.
İşte Ben ve Dünya adlı eser bütün heybetiyle önümüzde durmaktadır

Benzer Haberler