Bakanlıktan ‘vergi borcu’ kararı

5 Mart 2022 Cumartesi

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne göre, vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödeme belgelerinde vadesi geçmiş vergi borçları ile yasal tevkifat ve diğer kesintilerin mahsubuna ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hak sahibine ait hak edişin tamamına ilişkin ödeme süreci tamamlanıncaya kadar, hak sahibinin vadesi geçmiş vergi borcunu ve diğer kesintilerini karşılayacak tutara kadar olan kısmı için ödeme emri belgesi düzenlenerek mahsuben ödeme gerçekleştirilebilecek.

Bu kapsamdaki ödemelere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık ayrıca tebliğ kapsamındaki işlemlerde kamu idareleri ve ödeme türleri itibarıyla farklı uygulamalar belirlemeye yetkili olacak.

Uygulamayla “hem kamu alacağı hızlı bir şekilde mahsuben tahsil edilmesi, olacak hem de hak sahiplerinin, ödemelerin tamamını beklemelerinden kaynaklanan gecikme nedeniyle, verginin zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak faiz gibi yükler altına girmeleri ve vergi borcu nedeniyle kamu ihalelerine katılamamaları gibi mağduriyetleri önlenmesi” planlıyor.

MAHSUP NE DEMEK?

Mahsup kelimesi bir alacağa sayılmış anlamına geliyor.

SGK’dan vergi borcu olanlar için flaş açıklama

Benzer Haberler