Ayhan Bilgen’in öncülük ettiği hareket partileşiyor

19 Mart 2022 Cumartesi

Ayhan Bilgen’in öncülük ettiği hareket partileşiyor

Kars Belediyesi Eş Başkanı iken yerine kayyum atanarak tutunlanan daha sonra da partisi HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in başını çektiği Sessizlerin Sesi Hareketi partileşme kararı aldı. Sessizlerin Sesi Hareketi Ankara’da düzenlediği basın toplantısında partileşme çalışmalarına başladıklarını ve parti belgelerini yakın zamanda İçişleri Bakanlığı’na teslim edeceklerini duyurdu.

HDP’den istifa eden ve daha sonra Sessizlerin Sesi Hareketi’nin başını çeken Ayhan Bilgen’in dışında partide HDP’den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan’ın da bulunması dikkat çekti.

Ankara’da gerçekleştirilen toplantıda Ayhan Bilgen, hareketin siyasi partileşme sürecine dair bilgiler verdi. Bilgen hareket etrafında toplanan kişilerin en önemli özelliklerinin “kendi geçmişleriyle ilgili özeleştirilerini yapma cesaretini göstermiş” insanlar olduğunu kaydettti.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞEBİLİR

Ayhan Bilgen, partinin isminin henüz netleşmediğini ancak yollarına ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’ olarak partileşme ihtimalinin olduğunu da kaydetti.

Bilgen seçimlere yetişecek şekilde parti kuruluşlarını tamamlayacaklarını belirtirken ittifak arayışında olmadıklarını söyledi.

“KİMSENİN DEVAMI DEĞİLİZ”

Ayhan Bilgen ayrıca partilerinin hiçbir yapının devamcısı olmadığını ve kimseye karşı da kurulmadıklarını söyleyerek HDP’den ayrılmasına karşı gelebilecek iddiaların da önünü tıkadı. Bilgen partilerinin siyasal konumu hakkında ise, “Türkiye siyasetindeki tıkanmışlığı gören iktidara da muhalefete de güvenmeyen kitleyle yola çıkacağız. Onun için kongrelerimizi yetiştireceğiz. Seçim takvimine uygun şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Biz kimsenin devamı değiliz. Kimseye karşı kurulmadık. Hiçbir ittifakı, hiçbir partiyi, lideri ne özel olarak hedefliyoruz ne peşinen yanlarındayız ne de karşılarındayız. Bizim muhatabımız toplumdur” ifadelerini kullandı.

Partinin basın ile paylaştığı açıklaması şu şekilde:

HAREKETİN HEDEFİ

“Sessizlerin Sesi Hareketi, yurttaşların etnik köken, dil, din, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin; özgürlük, eşitlik ve adalet temelinde katılımcı ve müzakereci bir demokrasi hedefiyle siyaset yapacaktır. Hareketimiz İnsan hak ve özgürlüklerini, yaşam hakkını en temel ve vazgeçilmez doğal hak olarak kabul eder, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmayı ve çoğulcu toplumsal bir yapıyı hedefler.”

SESSİZLERİN SESİ HAREKETİ KİM?

“Ülke siyasetinde siyasi aktörlerin değişmesinin köklü değişikliklere yol açmadığının sayısız deneyimi hafızamızda yer alıyor. Siyasal alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece siyaset yurttaşlar tarafından bulaşılmaması gereken, içine girildiğinde bizi kendisine benzeten bir alan olarak görülecektir. Dolayısıyla bu inançsızlığın maliyeti, kötü yönetim olarak geri dönecektir.”

“Türkiye, içinde bulunduğumuz süreçte temel meselelere çözüm üretmek bir yana hukuksuzluğun, kötü bir ekonominin ve toplumsal kutuplaşmanın içerisinde kendisine bir gelecek bulmaya çalışıyor.”

“Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yapısal sorunlar ve güncel yansımalarının siyasetin kapsam ve metodundan kaynaklandığı kabul ediyoruz. Bu tespit doğrultusunda yeni bir siyaset ile sadece topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve Cumhuriyetimizin II. Yüzyılında katılımcı demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz.”

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

“Sessizlerin Sesi Hareketi olarak başta yaşam hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklı var olan, değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen tüm hakların korunmasını varlık gerekçesi olarak görür. Bu hakların kullanımını kolaylaştırmak ve ihlalleri sıfırlamak için hukuki ve idari tüm süreçleri işleterek hakların korunmasının güvencesini verir.”

“Hareketimiz, her türlü ırkçılığa ve sömürüye karşıdır, kötü muamele ve işkenceyi reddeder. Bu anlamda ülkemizin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası sözleşmelerin icrasını anayasal bir sorumluluk olarak görüyor ve mutlak bir adaleti ilke olarak benimsiyoruz.”

YEREL DEMOKRASİ

“Türkiye yüzölçümü ve demografik yapısı göz önüne alındığında yerelden siyasete katılımın önünde en büyük engelin temsili demokrasi olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlerin etki alanının kısıtlı olması ve siyasal partiler kanununun yetersizliği nedeniyle yerel yönetimler ve çevreler merkez siyaset için kitle desteği dışında bir anlam ifade etmemektedir.”

“Üye bazlı politika üretilmediği gibi yerelin TBMM de milletvekilleri aracılığıyla temsilinde de denge denetleme mekanizmalarının olmadığı göze çarpıyor. Bu bağlamda yerel demokrasi için yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin iki ayrı başlıkta ele alınmasında fayda görüyoruz. Öncelikle yerel yönetimlerin etki alanının genişletilmesi ve yerelden katılımın arttırılması için mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.”

EKONOMİ

“Ekonomi alanında ülkemizin ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda üretken, teknolojiyi ve tüm sektörlerdeki gelişmeleri takip eden, güncelliği koruyan ve en önemlisi sosyal adaleti önemseyen bir politikayı önemsiyoruz.”

“Mülkiyet hakkı ve serbest girişimde bulunma hakkı kadar sosyal adaleti kurumsallaştıran politikaların hayata geçirilmesini, insani iş ve yaşam koşullarını sağlamayı, rekabetin monopol piyasalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesini, kooperatifçilik ve benzeri formatlarda ülkemizin kendisine her alanda yetecek kadar üreten bir anlayışı benimsediğimizi ifade ediyoruz. Sessizlerin Sesi Hareketi olarak refahın ve kalkınmanın gelişmiş demokrasi ile mümkün olacağına inancımız tamdır.”

“ÇANAKKALE’DE TEMELLERİ ATILAN ORTAK MİRASA SAHİP ÇIKALIM”

“Hep birlikte cumhuriyeti demokrasi ile buluşturalım. Ellerindeki güçle siyaseti yönlendirmeyi alışkanlık edinenler karşısında sessiz çoğunluğun sesini yükseltmesi hayati öneme sahiptir. Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir araya geldik.”

“Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Çanakkale’de temelleri atılan ortak tarihi mirasa sahip çıkmak ve bahar bayramını coğrafyamızdaki tüm toplumlar için barış ve bereket müjdesine dönüştürmek için yola çıkıyoruz. Kısa bir süre sonra resmi kuruluş başvurusunu yapacağımız siyasi hareketimizin ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir ses yeni bir nefes olmasını diliyoruz.”

Doğu Perinçek ve Ayhan Bilgen görüştüklerini doğruladı

Benzer Haberler