AKP’li belediyenin deniz dolgusuna yargıdan engel!

Yayın tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 6:56 pm - Güncelleme: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 6:56 pm

 AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bir kilometrelik sahil şeridindeki deniz dolgu projesi için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını İdare Mahkemesi, iptal etti.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre, Ordu’nun Fatsa ilçesinde AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlan “Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi Çevre Düzenleme Projesi” ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü 18 Kasım 2021 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi. Proje kapsamında Fatsa sahil şeridine bir kilometrelik sahil bandında dolgu yapılması, ardından da bölgenin ‘fuar, panayır, festival, park, gezinti ve otopark alanı’ olarak kullanılması planlandı.

AKP’li belediye susuz bıraktı!

YARGIYA TAŞINDI

Aralarında Derelerin Kardeşliği Platformu ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nin de bulunduğu yaşam savunucuları, söz konusu kararı yargıya taşıdı. Yapılan başvuruda dolgu yapılacak alanın çok zengin bir deniz habitat alanına sahip olduğuna dikkat çekilerek, deniz doldurulmasının etkilerinin gelecekte bölgeye nasıl etkilerinin olacağının proje dosyasında değerlendirilmesinin altı çizildi. Bununla birlikte dolgu yapılacak taşların nereden sağlanacağının belirlenemediği de aktarıldı. Ayrıca projenin kamu yararı taşımadığının altı çizilerek, projenin Fatsa sahil yolunun yükü ile trafik kazalarının artıracağına vurgu yapıldı ve kararın iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ REDDETTİ

Dosya kapsamında 25 Mart tarihinde bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Proje tanıtım dosyasında çok sayıda eksiklik tespit eden bilirkişi, dosyada çelişki içeren açıklamaların olduğuna dikkat çekti. Raporda, bölgenin canlı yaşamı için önemli bir alan olduğu, endemik/tehlike altındaki türlere yönelik çalışmaların yapılmadığı, inşaat çalışmalarından kaynaklanacak bozulmalar nedeni ile başta balıklar ve algler olmak üzere sucul yaşamın olumsuz yönde etkileneceği vurgulandı. Bu yüzden de ‘ÇED Gerekli Değildir kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı’ yolunda görüş sundu.

ÇED GEREKLİ DEĞİL KARARI İPTAL

Ordu 1. İdare Mahkemesi, 29 Haziran tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptaline karar verdi.

Bilirkişi raporuna atıf yapılan ve oybirliğiyle alınan kararda, şöyle denildi:

“Proje Tanıtım Dosyasında projenin çevreye olumsuz etkilerine ve buna dair alınacak önlemlere ilişkin bilimsel olarak yeterli açıklama yapılmadığı, dava konusu projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin alınacak önlemler ve verilen taahhütler doğrultusunda bilimsel esaslara göre kabul edilebilir seviyede olduğunun ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararın ardından açıklama yapan Avukat Nur Hilal Gündüz, “Mahkeme, ‘Bu kararla işlem yapamazsınız ve yapılacak proje hiçbir yarar teşkil etmiyor, aksine zararlıdır’ dedi. Bu projede hukuksuzluk dışında hiçbir bilimsel done yoktu. Deniz dolgusunun yapılması Kıyı Kanunu’na aykırılık teşkil ediyordu. Maddiyatının bile nereden karşılanacağı belli olmayan, bir sürü taşocağı açılmasına sebebiyet verecek bir projeydi bu. Diğer yeşil alanlarımıza da zarar verecek bir projeydi” diye konuştu.

Derelerin Kardeşliği Platformu’ndan Osman Güvenalp, “Proje sahil banında ciddi zararlar verecekti. Fatsamıza güzellik katan körfezimiz ile kıyı balıkçılığına da çok zarar verecekti. Biz mücadele ederek bu projenin hukuksuz olduğunu ortaya koyduk” dedi.

4,5 MİLYON TON TAŞ

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği’nden Alaattin Yılmazer ise şöyle konuştu: “Biz dernek olarak ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışına itiraz ettik. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje dosyasının bilimsellikten uzak olduğunu gördük. 4,5 milyon tona yakın taş kullanacaktı ama proje dosyasında bu taşın nereden alınacağı, bunun için kaç ağacın kesileceği ve kaç su kaynağının yok edileceği gibi bilgiler yoktu. 1980’lerden buyana Fatsa’nın içerisinde küçücük bir ağaç bile bırakılmadı. Fatsa ile Ordu’yu 3-5 çıkar ve oy uğruna feda etmeyin. Burası babanızın çiftliği değil ve size böyle kullandırtmayacağız.”