AKP İl Sağlık Müdürlüğü’nün itirazını reddetti! Aile Sağlığı Merkezi için ayrılan alan eğitim tesisine çevrildi

Yayın tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:49 am - Güncelleme: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:49 am

AKP’li Sancaktepe Belediyesi, “Aile Sağlığı Merkezi” için ayrılan parseli, temel eğitim tesisi alanına çevirdi. AKP grubunun çoğunlukta olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi de Sağlık Müdürlüğü’nün itirazını reddetti.

İBB Meclisi’nde, Sancaktepe Belediyesi’nin Samandıra Mahallesi’nde bulunan 4 parselle ilgili yaptığı imar planı değişikliğine gelen itirazlar görüşüldü. İBB Meclisi, konuyla ilgili İSKİ’nin itirazlarının uygulama imar planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek iade ederken; Sağlık Müdürlüğü’nün itirazını da reddetti.

İSKİ ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü söz konusu parseller Ömerli Baraj Havzası’nın uzak mesafe koruma alanında kaldığı için plan değişikliğine itirazda bulunmuştu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İTİRAZ ETTİ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 2010 tarihli imar planlarında sağlık tesis alanında kalan Sancaktepe Samandıra Mahallesi bin 937 parsel nolu yerin temel eğitim tesis alanına alınmasına hem plan yapım aşamasında hem de plan askı süresinde itiraz etti. Sağlık Müdürlüğü’nün itirazında özetle şöyle denildi:

“Sağlık Tesis Alanı’ndan, ‘Eğitim Tesis Alanı’na alınan; bin 937 parsel sayılı, 2 bin 637,1 metrekare yüzölçümlü, mülkiyeti Sancaktepe Belediyesi’ne ait taşınmaza eşdeğer büyüklükte mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyeye ait yeni bir alan ayrılmamış olduğundan ve Bakanlığımızca yapılan 1. Basamak sağlık tesisleri planlama çalışmasında yapılmasına ihtiyaç duyulan 7 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi’nin imar planlarında Sağlık Tesis Alanı’nda bulunan bin 937 parsele yapılması planlanmakta olduğu, bölgede söz konusu yatırımın yapılabileceği, Bakanlığımıza tahsisli başka bir taşınmaz da bulunmadığından Sağlık Tesis Alanı’nda kalan bin 937 parsel sayılı taşınmazın Eğitim Tesis Alanına alınmasına ilişkin plan değişikliğinin Müdürlüğümüzce uygun görülmediği bildirilmiştir. Plan Değişikliği teklifinin hazırlandığı ve plan sürecinin devam ettiğinden bahisle plan tadilat süreci tamamlanıncaya kadar tahsis talebimizin değerlendirilemeyeceği bildirilmiştir. Yönetmelik gereği, plan değişikliği ile ayrılması gereken eşdeğer büyüklükte yeni bir sağlık tesis alanı ayrılmamıştır. Bin 937 parselin meri planlardaki haliyle Sağlık Tesis Alanı olarak korunması ve sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi talep olunur.”

Mahkemeden el konulan İBB yalıları hakkında karar