Mahkemeden el konulan İBB yalıları hakkında karar

Yayın tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 4:53 pm - Güncelleme: 19 Eylül 2022 Pazartesi 4:56 pm

Mahkeme, İBB’nin el konulan yalılar hakkında açtığı davada teminatsız olarak tapu kaydına ihtiyati tedbir konulması kararı verdi.

17. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) el konulan Hatice ve Fehime Sultan yalıları hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtığı davada karar verdi. Mahkeme, teminatsız olarak yalıların tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına hükmetti.

Hatice ve Fehime Sultan yalıları İBB’nin elinden alındı!

Mahkeme kararında, “Dava dosyası incelendiğinde; açılan dava Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) istemine ilişkin olup, uyuşmazlık konusu olan taşınmaz açısından tedbir istendiği ve uyuşmazlık ile zarar tehlikesinin yaklaşık ispatına ilişkin şartlar da mevcut olduğundan, delillerin toplanması, durum ve koşulların gerektirmesi halinde teminatın değerlendirilmesi mümkün olduğundan bu aşamada takdiren teminatsız olarak ihtiyati tedbir talebi ile davalıdır şerhi işlenmesi taleplerinin kabulü yönünde aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” denildi.

MAHKEME KARARI

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

“Davacı tarafça talep edilen İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 40 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın davalı adına kayıtlı ise 3. Kişilere satışının ve devrinin önlenmesi için HMK 389 maddesi uyarınca teminatsız olarak tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne bu husus ile ilgili müzekkere yazılmasına,

Ara kararın taraflara tebliğine, Dair, kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.”

İBB’nin elinden alınan yalılar ‘otel şantiyesine’ çevrilmiş