Ahmet Şık’a icra takibi başlatıldı

Yayın tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 7:02 pm - Güncelleme: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 7:02 pm

Meclis’te AKP’yi eleştiren HDP’li Ahmet Şık’a icra takibi başlatıldı. Şık, icra kararını istinafa götürmeye hazırlanıyor.

HDP istanbul Milletvekili Ahmet Şık, geçen yıl TBMM’nin açılış toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle icralık oldu. Şık kararı istinafa götürecek.

Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu’nun 23 Temmuz 2018 tarihli 27. Dönem 1. yasama yılı 8. birleşimindeki “bazı kanun ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin” birinci maddesi üzerine söz almıştı. Şık’ın sözleri sırasında AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye saldırmış, Şık’ın konuşması AKP’li milletvekilleri tarafından engellenmişti. Şık’a daha sonra iki birleşim ceza verilmişti. Ayrıca Şık hakkında dava açılmış, 25 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırılarak icra takibi başlatılmıştı.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre, HDP İstanbul Milletvekili Şık’ın konuşmasına engel olan AKP’liler, Şık’ın bu sözlerini yargıya taşıyarak Mecliste sarf ettiği hususların akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmadığı, gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastı taşıdığı, asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde açıkça kişilik haklarını ihlal eden açıklamalar mahiyetinde olduğunu belirterek, 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Ahmet Şık’ın avukatı ise davaya ilişkin cevabında siyasi partinin dava açma hakkı olmadığını, milletvekili olan müvekkilinin yasa tasarılarının görüşüldüğü sırada yaptığı konuşmada görüşlerini açıklamış olmasının anayasa tarafından koruma altına alınan yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, müvekkilinin görüş açıklama hakkını kullandığını, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini ve ifadelerinin sert eleştiri olduğunu ifade etti.

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında Şık’ın kürsüde yaptığı yasa tasarısının içeriği ile ilgisi konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu, sert eleştiri kapsamında kabul edilemeyeceğini ve ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmeyeceğini öne sürerek, Şık’ı konuşması nedeniyle 25 bin lira manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

“Tüzel kişi olan davacı siyasi partinin manevi tazminat talep etme koşullarının oluştuğu anlaşıldığından, tarafların sosyal ekonomik durumları, hukuka aykırılığın meydana geliş şekli tazminat miktarının manevi tazminat talep edenin zenginleşmesine sebebiyet vermeyeceği gibi tazminat ödeyecek kişinin de fakirleşmesine sebebiyet vermeyecek ve manevi tazminat istenilmesini cazip hale getirmeyecek nitelikte olması gerektiği hususları dikkate alınarak, davanın kısmen kabulü ile 25 bin TL manevi tazminat haksız fiil tarihi olan 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili davacıya ödenmesine fazlaya ilişkin talebin reddine…” 

Mahkeme bu kararı 3 Nisan tarihinde aldı. Mahkeme kararından sonra 20 Mayıs tarihinde AKP’nin talebi üzerine Ankara 2. İcra Dairesi Ahmet Şık hakkında icra takibi başlattı. Şık’ın avukatları Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını istinafa götürecek.