25 yıllık evli kadınlar dikkat! Emeklilik hakkı teklifi Meclis’e sunuldu

27 Ocak 2020 Pazartesi

25 yıllık evli kadınlar dikkat! Emeklilik hakkı teklifi Meclis’e sunuldu

25 yıl evli kalan ve sigortalı olmayan kadınlar için emeklilik hakkı verilmesi yönünde hazırlanan kanun teklifi Meclis’e sunuldu.

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ‘na sunuldu.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’nda kabul edilip Plan ve Bütçe Komsiyonu ile diğer komisyonlara 6 Ocak 2020 günü sevk edildi. Kanun teklifinde, “Evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan ve 50 yaşını doldurup hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış sigortalı olmayan kadınların sigortalılık yönünden belli süreler için borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaları amaçlanmaktadır” maddesi yer aldı.
Söz konusu kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ‘nda görüşülecek. 3 Komisyonda yapılacak görüşmeler sonrası teklif komisyonda oylanacak.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Kanun teklifinin gerekçesinde şunlar yer aldı:
“Ülkemizde TÜİK verilerine göre 2019 Mart ayı itibarıyla 11 milyonun üzerinde ev hanımı bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da dahil olmak üzere, ev hanımlarını bir sigortalılık statüsüne alan hiçbir kanun ve düzenleme bulunmamaktadır.
Toplumsal düzenimiz açısından en ağır görev ve sorumlulukları yerine getiren ev kadınlarının güçlendirilmesi, dezavantajlı durumdan çıkarılması, sosyal yönlerinin güçlendirilmesi ile eşitlik gibi en temel insani normlar gözetilerek bir hakkın teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle ev kadını olan vatandaşlarımızın emekli aylığı alabilmesi için herhangi bir şekilde sigortalı olarak çalışmamaları ve sosyal güvenlik sisteminde kaydı olmamasına kaydıyla emeklilik aylığı alabilmeleri için bu düzenleme yapılmıştır. “

KANUN TEKLİFİ MADDESİ

Kanun teklifinin tam maddesinde ise şunlar yer aldı:
MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 20- Bu kanun kapsamında sigortalı olmayan kadınların evlilik tarihleri dikkate alınmak kaydıyla, evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan ve 50 yaşını doldurup hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar, bu kanunun 41. Maddesinde belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda en az 7200 gün borçlanarak emekli olmaya hak kazanırlar.
Yukarıdaki fıkra kapsamındaki sigortalıların daha önce bu Kanunun 4. maddesi kapsamında ödenmiş prim gün sayısı bulunanların bu süreleri, birinci fıkrada belirtilen prim ödeme gün sayısından düşülür. Birinci fıkra kapsamında olan sigortalıların bu kanun kapsamındaki sigortalı olarak prim ödediği süreler 2829 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda birleştirilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Benzer Haberler