Zincir marketlerin yazışmaları soruşturma dosyasında Zincir marketlerin yazışmaları soruşturma dosyasında