Yürürlüğe girdi: Cumhurbaşkanı istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek

7 Ocak 2021 Perşembe

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanı istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla alınan kararla, ‘Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe konuldu. Yönetmelik gereği Cumhurbaşkanı, istediği araziyi ‘ormanlık alan’ statüsünden çıkarabilecek.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 06 Ocak 2021 tarihli kararda “6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 16’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi. Yönetmelik hükümlerini yerine getirme yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.

Artı Gerçek’in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı’nın istediğinde orman sınırları dışına çıkarabileceği alanlar şöyle:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler. 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler. Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.”

Orman sınırları dışına çıkarılamayacak alanlar ise şöyle belirlendi:

6831 sayılı Kanunun 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddelerine göre izin verilen orman alanları. 6831 sayılı Kanunun 23’ncü, 24’ncü ve 25’inci maddelerine göre belirlenmiş özel statülü orman alanları. 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırları içerisinde kalan ormanlık alanlar. Genel Müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları. Tohum bahçesi, tohum meşheresi ve gen koruma ormanları. Özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları.

Benzer Haberler