Reuters basın özgürlüğünü engellemeye kalkıştı

12 Ekim 2021 Salı

Reuters basın özgürlüğünü engellemeye kalkıştı

Londra merkezli İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye’nin TELE 1’i hedef aldı.

Reuters, demokrasi ve özgürlüklerden yana, bağımsız medya kuruluşlarına karşı Erdoğan rejimine filen destek veren bir rol oynuyor. Bu nedenle aboneliğini fesih eden, fiilen hizmet almayan medya kuruluşlarına karşı yine iktidar yanlısı hukuk bürosuyla anlaşarak, basın ve ifade özgürlüğünü fiilen engellemeye bile kalkışıyor. Böylece hem ajans hem de söz konusu hukuk bürosu anayasal suç işliyor.

Reuters, dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra’da bulunan haber ajansı. Kuruluş tarihi 1951, yani hayli eski bir uluslararası basın/medya kuruluşu. Reuters Türkiye’de de çalışıyor, birçok medya kuruluşu bu ajansın abonesi. TELE 1 TV’de kurulduğu yıl bu ajansa abone oldu. Ancak, abonelik fiyatlarında ve hizmet verme biçiminde çıkan anlaşmazlık nedeniyle, TELE 1 aboneliğini sonlandırdı ve söz konusu ajansa ait hiçbir fotoğraf, video ve haberi kullanmadı..

BASININ GELENEKLERİNE AYKIRI

Ancak ajans, sözleşme tarihi dolmadığı gerekçesiyle, hiçbir hizmet almadığı halde TELE 1’den sözleşmede öngörülen paranın tamamının ödenmesini istedi. TELE 1 bu isteği kabul etmedi ve uyuşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkemede yeterli kanıt olmadığı halde, sadece formal olarak sözleşmeye bakarak, hizmet alıp almadığını değerlendirmeden hüküm Verdi. Faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte 136 bin lira alınmasına hükmetti. TELE 1 bu karara istinaf mahkemesinde itiraz etti. Dava halen devam ediyor.

Reuters’in haciz işlemi bir medya kuruluşundan bir başka medya kuruluşuna yapılan bir işlem olarak, basın tarihinde de ayıplı bir ilk örnek olarak değerlendiriliyor. Basın tarihinde bir medya kuruluşunun diğer bir medya kuruluşunun yayınını engellemeye yönelik bir haciz işlemine ilk kez tanık olunuyor. Bu tutum, basının yerleşik geleneklerine aykırı bir davranış oluyor.

AKP YANLISI, DEMOKRASİ KARŞITI AVUKATLAR

Gel gelelim, Reuters adına davaya bakan Avukat Mustafa Utkuseven hemen haciz işlemini başlattı. Durumu değerlendirmek ve ödeme yapmak için istenen ek süreyi, adli geleneklere aykırı şekilde kabul etmedi. Dahası, Anayasa ve yasalar gereği bir basın kuruluşunun yayını engellenemeyeceği, dolayısıyla yayını etkileyecek cihaz ve araçlara zarar verilemeyeceği ve haczedilemeyeceği açık olmasına karşın, işlem başlatmakta ve “mal kaldırmakta” ısrar etti. Üstelik ödemenin yapıldığı kendisine bildirilmesine karşın. Bu agresif tutumda ısrar etmesi üzerine, Av. Mustafa Utkuseven tarafından yetkilendirilen Av. Suat Boybay bina dışına çıkarıldı.

Avukat Suat Boybay

 

Avukat Mustafa Utkuseven

Basın ve ifade özgürlüğünü engelleyici, dahası bağımsız bir medya kuruluşuna düşmanca yaklaşan Av. Mustafa Utkuseven’in kimliğini araştırdığımızda, kendisinin iktidar yanlısı bir kişi olduğu, dolayısıyla kasıtlı davrandığına ilişkin bazı iddia ve bilgilere ulaşıldı. Henüz istinaf mahkemesinde temyiz davası devam ederken, yani yargı süreci tamamlanmamışken Av. Mustafa Utkuseven ve Av. Suat Boybay‘ın haciz işlemi ve “mal kaldırılması” konusunda ısrar etmesi, bir haftalık zaman bile tanınmama konusunda diretmeleri, malları kaydedip yeddiemin olarak kanal yöneticilerine bırakmayı bile reddetmeleri bu kimlikleriyle ilişkilendirildi.

TELE 1 yetkilileri, avukatlar Mustafa Utkuseven ve Suat Boybay’ı İstanbul Barosu’na şikayet edeceklerini, haklarında suç duyurusunda bulunarak adli işlem yapılmasını isteyeceklerini belirtti. Reuters haber ajansı hakkında ise Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) başta olmak üzere, basın ve ifade özgürlüğünü engelledikleri, Türkiye’de demokrasi karşıtı çevrelere ve Erdoğan rejimine destek verdikleri için basın örgütlerine şikayet başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İddia edilen borcu, adli süreç devam ettiği halde ödeyen TELE 1 yöneticileri, hem Reuters hem de düşmanca bir tutum takınan avukatlardan hukuk önünde hesap soracaklarını belirtti.

Benzer Haberler