Yeni Ülke dergisinden ‘Cumhuriyet’ sempozyumu

6 Kasım 2023 Pazartesi

Yeni Ülke dergisi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde İstanbul’da sempozyum düzenledi. ‘Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyetçidir’ başlığıyla düzenlenen sempozyumda, cumhuriyetin değerleri ve sosyalizm vurguları yapıldı.

Yeni Ülke dergisi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında, İstanbul’da bir sempozyum gerçekleştirdi. Sempozyumun açılış konuşmasını, Yeni Ülke Genel Yayın Yönetmeni Dr. Levent İncedere gerçekleştirdi.

İncedere konuşmasında “Solun, sosyalistlerin cumhuriyet konusundaki sözlerini daha güçlü ifade etmeleri, daha yaygın ifade etmeleri gereken bir dönemdeyiz. Cumhurietin değerlerine sahip çıkma konusunda en ferah olanlar sosyalistlerdir.” dedi.

CUMHURİYET SOLDUR

Yeni Ülke Yazı Kurulu Üyesi Afşin Burak Umar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Cumhuriyet soldur” başlıklı ilk oturumda ilk konuşmayı Akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar gerçekleştirdi. “Tarihsel bir ilerleme olarak cumhuriyet” başlıklı konuşmasında Kongar, Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezileşmiş bir feodal devlet olduğunu belirterek, üretim biçimleri açısından Cumhuriyet’in sanayileşmenin önünü açmasıyla birlikte tarihsel olarak da ilerici olduğunu belirtti.

Oturumun ikinci konuşmasını Akademisyen-Çevirmen Dr. Barış Zeren “Ekim sosyalist devrimi ve Türkiye’de cumhuriyet” başlığıyla gerçekleştirirken, Zeren, SSCB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel olarak doğumunun ve çözülüşünün benzer noktalarına dikkat çekti.

Oturumun son konuşmasını ise Yeni Ülke Yazı Kurulu Üyesi Ekim İsmi, “Cumhuriyet’in kuruluşunda sol” başlığıyla gerçekleştirdi. İsmi, konuşmasında sosyalistlerin, komünistlerin ulusal kurtuluş mücadelesine tereddütsüz bir biçimde destek verdiğini belirterek, Mustafa Suphi’nin, Şefik Hüsnü’nün değerlendirmelerini aktardı.

CUMHURİYET VE KARŞI-DEVRİM

Sempozyumun ikinci oturumu Yeni Ülke Yazı Kurulu Üyesi Can Aykaş moderatörlüğünde “Cumhuriyet ve karşı-devrim” başlığıyla gerçekleşti. Oturumun ilk konuşmasını “Cumhuriyet’in çözülüşünün hikayesi” başlığıyla Akademisyen Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı yaparken, Bıçakçı konuşmasında Türkiye’nin ikinci paylaşım savaşı sonrası ABD’ye ve batıya yaklaştığını, liberalizme yeşil ışık yakıldığını ifade ederek, ulusal bağımsızlıktan vazgeçildiği ölçüde emperyalist kuşatmanın büyüdüğünü belirtti.

Oturumun ikinci konuşmasını Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz gerçekleştirdi. Boyunsuz “Cumhuriyet’in karşı devrimi ve yeni rejim” başlıklı konuşmasında AKP’nin 80 sonrasındaki süreçte ortaya çıkmış bir hareket olduğunu belirterek, tarikat ve cemaatlerin topluma nüfuz etme aracı olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Oturumun son konuşmasını ise TKH MK Üyesi Kurtuluş Kılçer, “Yeniden Cumhuriyet mi, yeni bir Cumhuriyet mi?” başlığıyla gerçekleştirdi. Kılçer konuşmasında Türkiye’de çok önemli toplumsal ilerlemeci bir birikim olduğunu vurgulayarak, emperyalist-kapitalist sistemin Cumhuriyet’in çözülüşünde önemli bir rol oynadığını belirtti.

CUMHURİYET’İN KAZANIMLARINI GELECEĞE TAŞIMAK

Sempozyumun son oturumu ise “Cumhuriyet’in kazanımlarını geleceğe taşımak” başlığıyla, Yeni Ülke Yazı Kurulu Üyesi Hikmet Yaman’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumun ilk konuşmasını Akademisyen Dr. Semiha Günal gerçekleştirirken, Günal “Hilafetçilere boğdurulan laiklik” başlıklı konuşmasında, toplumsal alandaki gericileşmenin boyutlarından bahsederek, laik ve çağdaş bir devletin insan haklarına dayanması gerektiğini vurguladı.

Oturumun ikinci konuşmasını Akademisyen Prof. Dr. İzzeddin Önder “Piyasacılığa kurban edilen kamuculuk” başlığıyla gerçekleştirdi. Önder konuşmasında, kapitalist sistemlerde kamusal alanın eridiğini belirterek, piyasacılığın yüksek katma değer oluşturmak için emeği sömürdüğünü vurguladı.

Oturumun üçüncü konuşmasını Gazeteci Işık Kansu “Emperyalizme teslim edilen bağımsızlık” başlığıyla gerçekleştirdi. Kansu konuşmasında, ulusal kurtuluş mücadelesi ve arından kurulan Cumhuriyet’in bir bağımsızlaşma dönüşümü olduğunu belirterek, bağımsızlığın siyasal, ekonomik, düşünsel, davranışsal olduğunu vurguladı.

Oturumun son konuşmasını ise Avukat Bilgütay Hakkı Durna gerçekleştirdi. Durna “Saltanatçılara kalan egemenlik” başlıklı konuşmasında, AKP’nin yeni anayasa ile yeni rejimi hukuksal olarak tesis etmeyi hedeflediğini belirterek, buna karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.