Yargıtay’dan yıllık izin kullanan işçiler için emsal karar

28 Kasım 2021 Pazar

Yargıtay’dan yıllık izin kullanan işçiler için emsal karar

Özel bir şirkette çalışan işçi, işten çıkarıldıktan sonra yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu. Yıllarca mücadele eden işçi, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay’dan da yıllık izin ücretini alamayan işçiler için emsal karar çıktı.

İş Mahkemesi’nin defalarca reddettiği davada son sözü söyleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık iznini biriktiren özel sektör çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Yüksek Mahkeme, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle kullandırılmayan izinlerin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerektiğine hükmetti. İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren kullanılmayan yıllık izin ücretleri için zaman aşımı süresinin 10 yıl değil 5 yıl olduğuna dikkat çekti.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ 5 YIL

Emsal niteliğinde olan kararda şu ifadelere yer verildi:
“4857 sayılı İş Kanunu’nda ‘İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar’ hükmü yer almaktadır. Belirtilen düzenlemede iş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullandırılmamış olan yıllık izin sürelerine ait ücretin ücret niteliği özellikle vurgulanmıştır. İş Kanunu’nun 32. maddesinin 6. fıkrasına göre iş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanun’dan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Aynı maddenin 8. fıkrasına göre ise ücret alacaklarında zaman aşımı süresi beş yıldır.”

Kararda avukatların davalarda vekaletlerini dosyaya koymaması sebebiyle vekalet ücretini de alamayacağı da belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Benzer Haberler