Yargıtay’dan 12 Eylül kararı

3 Kasım 2018 Cumartesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı 12 Eylül darbe davasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu.

Gerekçede, yerel mahkemenin yeni Türk ceza Kanunu uyarınca sanıklar hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı vermesi bozma nedeni sayıldı. Mahkemenin 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıkların ölümü nedeniyle “davanın ortadan kaldırılmasına” karar vermesi gerektiği belirtildi. Bozma kararı uyarınca dava ilk kararını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Davanın ilk duruşması ise 18 Ocak’ta Ankara Adliyesi’nde yapılacak.

BOZMANIN GEREKÇESİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararında, “Hükmün gerekçesinde, lehe olan Kanunun bozma ilamında da işaret edildiği üzere 765 sayılı TCK hükümleri olduğu belirtildiği halde; hüküm fıkrasında 5237 sayılı TCK ve CMK hükümleri uyarınca karar verilmesi suretiyle gerekçe ile hüküm fıkrası arasında karışıklığa neden olunması kanuna aykırı katılan vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi” denildi.

DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Mayıs 2017’de 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar vermişti. Kenan Evren 9 Mayıs 2015’te, Ali Tahsin Şahinkaya 9 Temmuz 2015’te hayatını kaybetmişti.