Yandaş yazar Hayrettin Karaman: Feminizm bir batı arızasıdır

4 Ocak 2019 Cuma

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, bugünkü ‘Cinsel eşitlik konusu ve kantarın topuzu’ başlıklı yazısında feminizm için, ‘Bir Batı arızasıdır” dedi.

Yazısına Batı eleştirisi ile başlayan Hayrettin Karaman, Roger Garaudy’nin, “Batı bir ârızadır” sözünü anımsatarak “Gücünü ve servetini sömürdüğü zayıf milletlere borçlu olan ve bu manada zalim/ahlâksız olan Batı toplumları, maddi ve dünyevi hayatta nefsin arzularını mümkün olduğu kadar serbest tatmin etmek, düzen ve asayiş içinde müreffeh yaşamak için kurallar oluşturmuşlar ve bu kurallara din kuralları gibi riayet etmeyi öğrenmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında ‘Avrupa Birliği’ ve ‘Feminizm’ için tartışılacak sözler söyleyen Karaman, AB’nin hemen “hiçbir şey vermediğini” ama “Türkiye’den çok şey aldığını” iddai etti.

Karaman, “Aldıkları içinde en önemli olanı da her şeye rağmen koruduğumuz değerlerimizdir; alıyorlar derken bozuyorlar, yok ediyorlar demek istiyorum.” dedi.

“FEMİNİZM BİR BATI ARIZASIDIR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) projesine eleştiri getiren Karaman, şunları söyledi:

Dinimize de aykırı olarak gelenekte bazı yanlışlar yerleşmiş ve bu yanlışlar yüzünden kadınımız zulme maruz kalmıştır. İç ve dış etkilerle de olsa eğitimcilerimiz, âlimlerimiz, düşünürlerimiz nihayet bu yanlışların farkına varmış, bunların ortadan kaldırılması ve kadın-erkek arası âdil dengenin keşfi konusuna eğilmişlerdir. “Her bakımdan eşitlik değil, yaratılış amacına uygun farklılık içinde adalet/denge” kuralı içinde mutedil ıslahat yapılırken buna iki taraf itiraz etmiştir:

1- Dini kullanan ve yanlış da olsa geleneği terk etmeye yanaşmayan kesim,

2- Feminizmin etkisi altında kantarın topuzunu kaçıran ve ilâhî dengeye başkaldıran kesim.

Feminizm bir Batı ârızasıdır, AB mevzuat ve müktesebâtına uyum mecburiyetinin başımıza getirdikleri arasında feminizmin uzantısı olan yukarıdaki sözleşme ve projeler devreye girmiştir.

Benzer Haberler