Veriler AKP’yi yalanlıyor! İşte Türkiye’de geçim sıkıntısı ve işsizlik rakamları…

7 Ekim 2019 Pazartesi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan “Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü” araştırması yayımlandı. Türkiye çapında yürütülen ve işçilerin yaşam ve çalışma koşulları ile kanaat, deneyim ve tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan alan araştırmasının kapsamlı sonuçlarını içeriyor. Bu araştırmada ücret, geçim sıkıntısı, konut, kira, yıllık izin kullanımı, çalışma koşulları, çalışma süreleri, işçi sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, çalışma hayatı sorunlarına bakış, çalışma memnuniyeti, sınıf aidiyeti ve sosyal yaşam gibi konularda ayrıntı sonuçlar yer alıyor.

Asgari ücretin net 1404 TL olduğu dönemde yapılan araştırma sonuçlarına göre; işçilerin yüzde 16,4’ü asgari ücretin altında ücret aldığını, yüzde 50’si ise 1401-2000 TL arası ücret aldığını ifade
etmiştir. 1401-2000 TL aralığı asgari ücret ve asgari ücret yakın ücretleri ifade etti.

EN ÖNEMLİ SORUN GEÇİM SIKINTISI, İŞSİZLİK

Araştırma sonuçlarına yansıyan en önemli sorunlardan biri işçilerin geçim sıkıntısı oldu. İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirirken, yüzde 4,2’si ise büyük zorlukla getirdiğini
ifade etmiştir. Tüm işçiler arasında ay sonunu kolaylıkla getirenlerin oranı yüzde 43,1 iken ay sonunu çok kolaylıkla getirenlerin oranı yüzde 3 olarak sınırlı kalmıştır.

İşçiler için, en önemli sorun olarak düşük ücret ve işsizlik olurken, işçilerin yüzde 77,4’ü düşük ücreti, yüzde 75,4’ü işsizliği, yüzde 46,7’si sigortasız çalıştırmayı, yüzde 43,7’si uzun çalışma saatlerini, yüzde 39,1’i iş güvencesinin olmamasını, yüzde 33,3’ü kadrosuz çalışmayı, yüzde 32,6’sı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğini, yüzde 32,3 kıdem tazminatını çalışma hayatının en önemli sorunu olarak görmektedir.

Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler