Uzaya gitmek isteyen kişi sayısı 31 bin

Yayın tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:59 am - Güncelleme: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:00 am

Uzaya gönderilecek ilk Türk vatandaşı için başvurular başlamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 bin kişinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

Varank yaptığı açıklamada, “Siteyi 4 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin. ‘Ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum’ diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu an 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada uzaya gidecek olan kişide aranan şartları duyurmuştu.

O şartlar ise şöyleydi:

-Kurum, ilanın devamında uzaya gidecek adaylarda aranacak şartlara yer verdi.

-Uzaya gidecek adaylarda aranan şartlar şöyle listelendi:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak

-Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak

-Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak

-Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak

-İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

-Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak

-Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak

-Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak

-Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak

-Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak

-Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek)

-Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak

-Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak

-Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak

-Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak

-İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak

-Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak

-Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak

-Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak

-Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak

-Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak

-Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak

-İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

-Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

-Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak

-Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak

-Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak

-Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Diğer Kriterler:

-Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Uzaya gönderilecek ilk Türk vatandaşı için aranan kriterler belli oldu